Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 09/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 09/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng Năm C

"Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Thứ Bảy 08/12/2018 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Thứ Bảy 08/12/2018 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Chúa Nhật 02/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 02/12/2018 – Chúa Nhật Tuần 1 Mùa Vọng Năm C

Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.

Video