Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

MFVN: Nghi Thức Tiếp Nhận Tập Sinh Và Trao Tu Phục Năm 2018

MFVN: Nghi Thức Tiếp Nhận Tập Sinh Và Trao Tu Phục Năm 2018

Niềm vui trong ngày hồng ân này được kéo dài với việc Tỉnh Dòng Việt Nam có thêm 5 tân tập sinh với Nghi thức trao Tu phục và Tiếp nhận Tập sinh vào Nhà tập đã được cử hành vào lúc 20h30 do cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc chủ sự tại Nhà nguyện chính Tỉnh Dòng,.

MFVN: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời 14-07-2018

MFVN: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời 14-07-2018

Mỗi ngày, các thầy tuyên khấn lần đầu cũng như trọn đời cần phải đáp lại cách liên lỷ tiếng Chúa mời gọi để đi theo Ngài một cách trọn vẹn và làm cho đời mình trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và hữu ích cho mọi người”.

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ 17-07-2018

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ 17-07-2018

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam trân trọng kính báo: Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế sẽ diễn ra vào lúc 9h00, thứ Ba, ngày 17-07-2018, tại Tu viện Lời Chúa, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường chủ sự.

Video