Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Giáo Xứ Bà Lụa Mừng Lễ Thánh Giuse

Giáo Xứ Bà Lụa Mừng Lễ Thánh Giuse

Giáo xứ Bà Lụa long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, Mừng Bổn Mạng và đồng thời cầu nguyện cho Cha sở Giuse Phan Trọng Quang, Cha Phụ tá Giuse Nguyễn Minh Thiên, quý gia trưởng, ca đoàn gia trưởng và quý ông, quý anh đã chọn nhận thánh Giuse làm quan thầy của mình.

Lễ Thánh Giuse - Thánh Bảo Trợ Dòng Thừa Sai Đức Tin

Lễ Thánh Giuse - Thánh Bảo Trợ Dòng Thừa Sai Đức Tin

Ai cầu nguyện, suy ngắm và chiêm niệm trong thinh lặng sẽ dễ dàng gặp được Chúa và khi Chúa đã đến với lòng họ, Chúa sẽ làm cho lòng họ càng thinh lặng hơn và lòng họ đầy sự hiện diện của Chúa và sẽ cảm nghiệm được Chúa là tình yêu và là hạnh phúc của đời mình”

Chúa Nhật 11/03/2018 – Tuần IV Mùa Chay

Chúa Nhật 11/03/2018 – Tuần IV Mùa Chay

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.

Video