Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thống Kê Mới Nhất Của Giáo Hội Công Giáo

Thống Kê Mới Nhất Của Giáo Hội Công Giáo

Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm được Giáo hội ấn định cử hành vào Chúa nhật áp Chúa nhật cuối tháng Mười; đặc biệt, Chúa nhật năm nay 23-10-2016 là lần thứ 90 Ngày Thế giới Truyền giáo được cử hành.

 Mừng Lễ Khánh Nhật Truyền Gíao 2016 Tại Tỉnh Dòng

Mừng Lễ Khánh Nhật Truyền Gíao 2016 Tại Tỉnh Dòng

WMF- “Chúng ta phải là những chứng tá của Lòng thương xót Chúa. Chúng ta phải là những con người của Tin Mừng và công cuộc loan báo Tin Mừng, điều này là bản chất của chúng ta chứ không phải là sự đòi buộc”.

Video