Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa – Mừng Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Bổn Mạng Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Tất Niên Năm 2019 Và Chào Đón Năm Mới Canh Tý 2020

Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa – Mừng Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Bổn Mạng Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Tất Niên Năm 2019 Và Chào Đón Năm Mới Canh Tý 2020

Đức Cha Giuse đã nói lên ý nghĩa của những ngày cuối năm, những tâm tình tạ ơn về những hồng ân mà mỗi người đã lãnh nhận trong suốt năm qua. Nhưng những tâm tình tạ ơn đó cần phải hiện thức hóa bằng đời sống sứ mạng mà mỗi người cần dấn thân.

Video