Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 11/11/2018 – Chúa Nhật Tuần 32 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 11/11/2018 – Chúa Nhật Tuần 32 Thường Niên Năm B

Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".

Chúa Nhật 04/11/2018 – Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên năm B

Chúa Nhật 04/11/2018 – Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên năm B

Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

Video