Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 01/04/2018 – Chúa Nhật Phục Sinh năm B

Chúa Nhật 01/04/2018 – Chúa Nhật Phục Sinh năm B

Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.

Video