Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?"

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp.

Sám Hối Như Phêrô

Sám Hối Như Phêrô

Nhìn lại đời sống của thánh Phêrô, người Tông Đồ trưởng trong Nhóm Mười Hai xuyên suốt qua Thánh Kinh, từ những giây phút lỗi tội cho đến những khoảnh khắc sám hối và biến đổi đời sống của ngài nhờ sự trợ lực của ơn Chúa.

Video