AI TÍN: ÔNG CỐ ANPHONGSÔ HUỲNH VĂN CHƯA - THÂN PHỤ CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN THA, MF - ĐÃ VỀ NHÀ CHA