Bài Giảng

Các Bài Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Các Bài Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Con người sống phải yêu. Yêu là hơi thở, là lý do sống của con người. Có tình yêu thì cuộc đời mới đáng sống, cho dẫu phải trải qua đau thương, tan nát, sầu phiền. . .