Bài Giảng

Hãy Từ Bỏ Lối Sống Hai Mặt

Hãy Từ Bỏ Lối Sống Hai Mặt

Đừng gây ra những cú sốc với lối sống hai mặt, đừng gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ, vì những điều ấy hủy hoại cuộc sống; và đừng trì hoãn việc hoán cải.