Bài Giảng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 24 TN Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 24 TN Năm A

Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. "Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.