Bài Viết

Quỹ Thời Gian

Quỹ Thời Gian

sách đọc lại, nhận thấy vấn đề mình đang muốn đối diện: “Đánh giá đời sống của mỗi người cao hay thấp hãy nhìn vào thời gian nhàn rỗi của họ.