Bài Viết

Nước Mắt – Ngôn Ngữ Tình Yêu

Nước Mắt – Ngôn Ngữ Tình Yêu

Ngôn ngữ nước mắt dễ biểu đạt những không phải ai cũng có. Nó cũng dễ thấu hiểu nhưng không phải ai cũng học biết được. Chỉ khi hai trái tim cùng hòa chung cảm xúc của nhau, lời tình yêu mới được hiểu cách chính xác nhất.