Bài Viết

Thiên Chúa Mới Là Cùng Đích

Thiên Chúa Mới Là Cùng Đích

THIÊN Đàng cao quý lắm thay CHÚA ban cho kẻ đêm ngày khát khao MỚI là nơi đẹp dường bao LÀ nơi vinh hiển ôi sao tuyệt vời CÙNG thiên thần hát không ngơi ĐÍCH là Thiên Chúa đời đời cao quang