Bài Viết

Hồng Ân Linh Thao

Hồng Ân Linh Thao

Hôm nay, Chúa nói với con, vì tôn trọng tự do của con, mà Chúa để con tự mình xoay xở. Thật ra, Chúa vẫn luôn dõi mắt nhìn con, để luôn mời gọi con hãy đến để được nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên lòng Chúa bao la, con được bình an với tận cõi lòng.