Bạn Đang Thắc Mắc, Nghi Ngờ Về Những Vấn Đề Của Cuộc Đời Mình?

Bạn đang thắc mắc, nghi ngờ về những vấn đề của cuộc đời mình?

Bạn đang gặp khó khăn và muốn có câu trả lời về niềm tin, niềm hy vọng Kitô giáo?

Bạn muốn biết sự thật dẫn đến niềm hạnh phúc đích thực?

 

Bạn muốn dấn thân để chia sẻ niềm hy vọng, niềm vui phục vụ cho tha nhân?

Bạn muốn trải nghiệm đời mình bằng kinh nghiệm của con đường yêu thương và phục vụ?

Thân mời bạn đến tìm hiểu và cùng với những người Thừa Sai Đức Tin ở lại với Đức Kitô, và cùng với những người Thừa Sai Đức Tin bước đi với Đức Kitô trên những nẻo đường của sứ vụ, những nẻo đường tuy nhiều gian khổ, nhưng đưa đến hạnh phúc đích thực.

Thân mời bạn đến tìm hiểu và sống linh đạo Thừa Sai Đức Tin.

 

Ban Tuyển Sinh