Các Thánh

Ngày 21 tháng 06: Thánh Louis Gonzaga

Ngày 21 tháng 06: Thánh Louis Gonzaga

Ngài là một trong những vị Thánh qua đời trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, và được nhiều tín hữu tôn kính mến yêu nhất.