Cáo Phó: Bà Cố Maria Đinh Thị Đào - Thân Mẫu Thầy Vinhsơn Phạm Hải Nam

                                       THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Bà cố Maria Đinh Thị Đào, thân mẫu của Thầy Vinhsơn Phạm Hải Nam, MF thuộc  Dòng Thừa Sai Đức Tin, đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 00, Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2017, hưởng dương 59 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 06 tháng 04 năm 2017, tại Thánh đường Giáo xứ Giu Đức – Giáo phận Long Xuyên.

Anh em Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam thành kính phân ưu cùng Thầy và quý tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận Bà cố Maria vào trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô trên Nước Trời.

                                  

                                                                                  Thay mặt Tỉnh Dòng

                                                                                                                                                             Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

                                                                                                                                                                             Giám tỉnh

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh

Gia đình chúng con thương tiếc kính báo

 

 

Bà cố                        : Maria Đinh Thị Đào

Sinh ngày                  : 1958  tại Giáo xứ Giu Đức, Gp. Long Xuyên thuộc Ấp Kênh 8B, Tân Hiệp, Kiên Giang.                            

 

Đã an nghỉ trong Chúa: lúc 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Tại                             : Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Hưởng dương           : 59 tuổi

 

Thánh lễ An táng      : Lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 06 tháng 04 năm 2017

Tại                           : Thánh đường Giáo xứ Giu Đức

An táng                    : tại Đất Thánh Giáo xứ Giu Đức

 

Gia đình chúng con kính xin quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Gia đình chúng con chân thành cảm tạ.

 

Đại diện Gia đình

Thầy Vinhsơn Phạm Hải Nam – Dòng Thừa Sai Đức Tin.

Thầy Phêrô Phạm Công Hiếu – Dòng Tên Việt Nam.

Sơ Maria Phạm Thị Thanh Dung – Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương.