Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Quảng - Thân Mẫu Thầy F.X Trần Văn Luật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Bà cố Maria Trần Thị Quảng, thân mẫu của Thầy F.X Trần Văn Luật, MF thuộc  Dòng Thừa Sai Đức Tin, đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ 00, Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2017, hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2017, tại Thánh đường Giáo xứ Đức Lân – Giáo phận Vinh.

Anh em Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam thành kính phân ưu cùng Thầy và quý tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận Bà cố Maria vào trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô trên Nước Trời.

                                  

                                                                      Thay mặt Tỉnh Dòng

 

                                                                            Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

                                                                               Giám tỉnh

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh

Gia đình chúng con thương tiếc kính báo

 

Bà cố                         : Maria Trần Thị Quảng

Sinh ngày                  : 20/ 07/ 1934 tại Giáo xứ Đức Lân, Gp. Vinh thuộc

                               xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An.                            

Đã an nghỉ trong Chúa: lúc 18 giờ 00, Thứ tư, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Tại:                            Giáo họ Diệu Kỳ, Giáo xứ Đức Lân thuộc Xóm 19, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.

Hưởng thọ                  : 83 tuổi

Thánh lễ An táng        : lúc 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2017

Tại                            : Thánh đường Giáo xứ Đức Lân

An táng                     : tại Đất Thánh Giáo xứ Đức Lân

Gia đình chúng con kính xin quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Gia đình chúng con chân thành cảm tạ.

 

Kính Báo

Tm. Tang quyến

 

Tu sĩ Phanxicô Xaviê Trần Văn Luật