Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Hiển

Ông cố Phêrô Nguyễn Đình Hiển, sinh ngày 10/10/1952 tại Nghệ An, là thân phụ của Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, MF, đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 30, thứ Bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017, hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh lễ tiễn đưa sẽ được cử hành lúc 18 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 17/09/2017 tại tư gia.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 05 giờ 00, Thứ Hai, ngày 18/09/2017, tại thánh đường giáo xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh.

Anh em Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam thành kính phân ưu cùng Thầy và quý tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận Ông cố Phêrô vào trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô trên Nước Trời.

TM. Tỉnh Dòng 
Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF

Thư ký