CĐ.Tân Hiệp

  • Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Vườn Cầu Nguyện

    Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Vườn Cầu Nguyện

    Cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa tại Suối Giai- Tân Hiệp hân hoan đón chào Cha Tổng Đại diện Micae, Quý Cha trong hạt Phước Thành, Quý Cha, Quý Thầy và anh em trong Tu viện cùng toàn thể Quý khách xa...