CĐ.Tân Hiệp

Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Vườn Cầu Nguyện

Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Vườn Cầu Nguyện

Cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa tại Suối Giai- Tân Hiệp hân hoan đón chào Cha Tổng Đại diện Micae, Quý Cha trong hạt Phước Thành, Quý Cha, Quý Thầy và anh em trong Tu viện cùng toàn thể Quý khách xa gần đã đến hiệp thông tham dự Thánh lễ