Nhân dịp đến tham dự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.08.2015) kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận và quan thầy Giáo phận Vinh, vào chiều ngày 13.08.2015, Cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam (MF) Micae Hoàng Đô Đốc đến Gx. Hậu Thành thăm mục vụ giáo xứ, cùng đi với ngài có 10 thầy học viện. Ngay sau khi tới nhà xứ, phái đoàn được cha xứ Giuse Nguyễn Đình Cao, MF và hội đồng mục vụ giáo xứ đón tiếp cách trọng thể. Sau đó, cha Giám tỉnh Micae, cha xứ Giuse, quý thầy và hội đồng mục vụ đến thăm giáo họ Hậu Trạch. Đây là một giáo họ xa nhất của giáo xứ; nơi đây đời sống đạo của bà con giáo dân rất nhiệt tình trong công việc chung của giáo họ và giáo xứ. Cha xứ dẫn cha Giám tỉnh đến thăm một gia đình đã đổi đất cho giáo họ để giáo họ có khoảng đất để làm việc mục vụ. Tại nhà thờ xứ, lúc 19h45, Thánh lễ được cử hành do cha Giám tỉnh chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha xứ Giuse. Hiện diện trong thánh lễ có quý thầy và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hậu Thành.

Đầu lễ, cha xứ Giuse đại diện giáo xứ chào mừng cha Giám tỉnh và quý thầy, cha xứ nói lên niềm vui khi cha Giám tỉnh đến thăm giáo xứ; đó như là sự hiệp thông gắn kết với Tỉnh Dòng qua công việc đi mục vụ của các cha ở các nơi truyền giáo.

Cha Giám tỉnh nói lên việc ngài đến thăm giáo xứ cũng như nhận lời mời của giáo phận tham dự lễ nhân kỉ niệm 170 năm thành lập giáo phận. Trong tâm tình đến thăm cha xứ và cộng đoàn giáo xứ, cha cầu chúc giáo xứ mỗi ngày tiến triển hơn về mọi mặt trong đời sống thiêng liêng và sinh hoạt giáo xứ.

Giảng trong thánh lễ, cha chủ tế nói lên ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay về việc Chúa dạy tha thứ cho nhau: "Khi anh chị em phạm lỗi đến ta, qua ơn lành của Chúa ban tặng, chúng ta biết đón nhận nhau trong tình yêu và con cái của Chúa". Trong ngày thứ năm cầu nguyện cho ơn gọi cha cũng nhắn nhủ với các em thiếu nhi đáp lại tiếng Chúa mời gọi dấn thân mục vụ cho Chúa và Giáo hội, sống là con ngoan trò giỏi của giáo xứ, gia đình và nơi trường học.

Cuối lễ cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria trong ngày cha Giám tỉnh và quý thầy đến thăm giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho quý cha và cộng đoàn giáo xứ Hậu Thành ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống đạo cũng như những thao thức dấn thân phục vụ của cha xứ trong việc truyền giáo tại nơi này.

 

Ban Truyền Thông