CHA TỔNG QUYỀN DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN KINH LÝ TỈNH DÒNG VIỆT NAM

Cha Jesus Daijac, MF, Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Đức Tin đã có chuyến Kinh lý theo Giáo luật Tỉnh dòng Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 02 năm 2019 với chủ đề: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15, 16).

Trong cuộc kinh lý này, Ngài ưu tiên xem xét vấn đề huấn luyện tại Tỉnh dòng Việt Nam; qua đó, Tỉnh dòng Việt Nam cũng có thêm cơ hội rà soát và lượng giá tiến trình đào tạo trong Tỉnh dòng.

Chương trình làm việc của Cha Tổng Quyền diễn ra như sau:

Thứ 3 ngày 19 tháng 2, Thánh lễ Khai mạc được cử hành vào lúc 5h00. Vào lúc 8h00, Cha Tổng quyền có cuộc họp với Ban Điều Hành Tỉnh dòng Việt Nam. Trong cuộc họp này, cha Tổng quyền được nghe báo cáo về hiện trạng của Tỉnh Dòng Việt Nam, các văn bản và báo cáo liên quan đến vấn đề đào tạo trong Tỉnh Dòng. Đầu giờ chiều, Ngài đã đến kinh lý Cộng Đoàn Tân Hiệp, là nơi Tỉnh Dòng Việt Nam đặt làm Tập Viện. Hiện tại, Tỉnh Dòng Việt Nam đang có 7 tập sinh đang thực hiện năm Tập tại đây dưới sự hướng dẫn của cha Giáo tập Giuse Nguyễn Văn Thành, MF.

Thứ 4 ngày 20 tháng 2, Cha Tổng quyền đã có cuộc họp với Ban Đào tạo để lắng nghe và nhận xét về các bản Báo cáo chi tiết về Kế hoạch Đào tạo của Tỉnh dòng Việt Nam. Trong cuộc họp này, Ngài cũng đưa ra những định hướng về đào tạo của Tỉnh Dòng trong tương lai. Sau phiên họp, Ngài đã gặp gỡ riêng từng vị phụ trách của các khối lớp trong tiến trình đào tạo của Tỉnh Dòng (Khố Dự Tu, Tiền Tập, Triết học và Thần học). Vào buổi chiều, Ngài đã đến chào thăm Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, là giáo phận Tỉnh Dòng Việt Nam đặt trụ sở chính.

Thứ 5 ngày 21 tháng 2, với việc gặp gỡ cá nhân với các thầy khấn trọn trong suốt buổi sáng, Cha Tổng quyền không chỉ bày tỏ sự quan tâm và lắng nghe những ước vọng của anh em, mà còn đưa ra những định hướng cụ thể cho các thầy nhằm giúp các thầy hòa mình vào dòng chảy sứ vụ của Hội Dòng trong tương lai. Cuộc viếng thăm Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, đã diễn ra vào buổi chiều cùng với sự tháp tùng của quý cha đang thực thi sứ vụ đặc thù tại Cộng đoàn Đá Bạc, là cộng đoàn của Tỉnh dòng nằm trên địa hạt Giáo phận Bà Rịa.

Thứ 6 ngày 22, hoạt động buổi sáng là việc kinh lý Nhà Sao Mai, tại Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi vườn ươm ơn gọi của Tỉnh Dòng với việc tiếp nhận các sinh viên dự tu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Các sinh viên này đã trải qua kỳ thi tuyển sinh vào Tỉnh dòng được tổ chức hai kỳ thường niên vào cuối tháng 4 (đợt I) và vào giữa tháng 8 (đợt II).  

Vào buổi chiều, Cha Tổng quyền đã thực hiện cuộc gặp gỡ với thành phần đông đảo nhất của Tỉnh dòng là quý thầy Học viện là những người đang theo học Triết học và Thần học tại các Học viện của các Dòng như Trung tâm Học vấn Đaminh, Học viện Dòng Tên, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Học viện Phanxicô, Học viện Liên Dòng và Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae. Trong cuộc gặp gỡ, Cha Tổng quyền đã chia sẻ về chủ đề chính là: "Đời sống Thánh hiến trong bối cảnh sống hiện nay". Qua bài chia sẻ, anh em ý thức sâu sắc về căn tính tu sĩ của mình hơn và qua đó, thao thức cộng tác hết mình vào công cuộc huấn luyện của Tỉnh dòng theo những chỉ dẫn được ghi nhận trong các văn kiện chính thức của Hội dòng. 

Trong tiết trời mát mẻ vào ban tối của những ngày đầu xuân, Cha Tổng quyền cũng đã dành quỹ thời gian của mình để gặp gỡ từng thầy trong số 74 thầy Học viện để hỏi thăm về đời sống tu trì và lắng nghe trực tiếp những nguyện vọng và thao thức dấn thân của quý thầy trong tinh thần cởi mở với tình huynh đệ.

Thứ 7 ngày 23 vẫn là chuỗi dài của những cuộc gặp gỡ và chuyện trò cá nhân đối với quý thầy Học viện như mục đích đã được nêu trên. Như thế, tính đến ngày hôm nay, Cha Tổng quyền đã thực hiện các cuộc gặp gỡ cá nhân với hầu hết các thành viên đang trong giai đoạn thụ huấn, đồng thời cũng gặp gỡ hết tất cả quý cha và quý thầy đang cùng Ngài cộng tác cách trực tiếp vào công việc đào tạo nơi Tỉnh Dòng Việt Nam. Đối với các anh em, các cuộc gặp gỡ cá nhân hẳn là những cơ hội và khoảnh khắc quý báu để anh em bày tỏ ước muốn và học hỏi những kinh nghiệm tu trì từ vị Bề trên, dù đang lĩnh xướng trách nhiệm nặng nề nhất trong Dòng nhưng vẫn luôn biểu lộ niềm vui và nhiệt tâm tu trì.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 2, Thánh lễ Bế mạc chuyến Kinh lý theo Giáo luật đã diễn ra long trọng tại Nhà nguyện chính của Tỉnh Dòng Việt Nam vào lúc 5:00 AM. Cha Tổng quyền đã chia sẻ trong bài giảng lễ với những tâm tình và lời nhắn nhủ đầy thiết tha đến các tu sĩ Tỉnh Dòng Việt Nam trong việc thiết lập căn tính người Thừa Sai Đức Tin của mỗi thành viên. Bài giảng lễ như một cử chỉ khởi tấu của một ca trưởng để các ca viên của mình cùng cất cao khẩu hiệu: “Gratia et Gaudium in Fide” – Ân sủng và Niềm vui trong Đức Tin, để diễn tả một đời sống thánh hiến của người Thừa Sai Đức Tin là sống trong Ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa và diễn tả ân sủng được lãnh nhận nhưng không với tâm tình đầy Niềm vui cùng một Đức tin sung mãn như là hoa trái của ân sủng, đồng thời cũng là một Đức tin đủ sức làm chứng tá đời sống cho Tin Mừng và cho Nước Trời.   

Vào thứ Ba ngày 26 tháng 2, Cha Tổng quyền sẽ rời Việt nam và tiếp tục cuộc Kinh lý theo Giáo luật về vấn đề huấn luyện nơi Tỉnh dòng Phi-líp-pin.

Một số hình ảnh từ chuyến kinh lý:

Ban Truyền Thông MF