Chia Sẻ

Hãy Về "Đội Của Ta"

Hãy Về "Đội Của Ta"

Chúa cũng đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng: “Con hãy về đội của Ta, Ta sẽ làm cho con tỏa sáng”