Chia Sẻ

Sống Tâm Tình Tạ Ơn

Sống Tâm Tình Tạ Ơn

Có nhiều hình thức tạ ơn khác nhau như: ca ngợi, tôn vinh, tuyên xưng, hay chúc tụng. Nhưng nếu tạ ơn gắn liền với tâm tình chúc tụng, ca ngợi, thì thật là bài ca tạ ơn tuyệt vời.