Chia Sẻ

Sắp Tết Rồi! Về Đi Em!

Sắp Tết Rồi! Về Đi Em!

Smartphone không đủ mạnh để kéo em lại gần. Chỉ sự hiện diện hữu hình mới mang lại niềm vui trọn vẹn của cái tết đoàn viên.