Chia Sẻ

Nhật Ký Tòa Giải Tội

Nhật Ký Tòa Giải Tội

Tâm hồn là đền thờ thánh thiêng nhất em ạ. Và Chúa sẽ có cách thức tỉnh lương tâm những ai nhạy cảm. Kể cả những trái tim chai lỳ nhất. Chúa đều có cách.