Chia Sẻ

Tố Chất Cần Có Của Một Người Trưởng Nhóm

Tố Chất Cần Có Của Một Người Trưởng Nhóm

Người trưởng nhóm phải biết quan sát, nhạy bén để bước đầu nắm bắt được năng lực cơ bản của một số thành viên trong khoảng thời gian ngắn để có sự phân công hợp lý trong công việc.