Chiều Kích Ba Ngôi Trong Đặc Sủng Dòng Thừa Sai Đức Tin

Đặc sủng là sự biểu thị thánh ân, là ân huệ được trao ban, được Thiên Chúa Ba Ngôi trao cho từng cá nhân riêng lẻ hay các cộng đoàn nhằm phục vụ Giáo hội.[1]

Lôgô của Dòng mang yếu tố tượng trưng Chúa Ba Ngôi: Trước hết là thánh giá trần đặt ở trung tâm biểu tượng, hai bên là chữ viết tắt của Thừa Sai Đức Tin [MF] nhắc nhở chúng ta dứt bỏ hoàn toàn khỏi thế giới để hiến thân bằng sự cam kết và niềm vui cho sứ mạng tông đồ. Yếu tố biểu trưng thứ hai là hình tam giác bao quanh thánh giá tượng trưng Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch linh đạo chúng ta; phía bên ngoài tam giác, chúng ta gắn khẩu hiệu: Gratia et Gaudium in Fide (Ân sủng và Niềm vui trong Đức tin). Yếu tố thứ ba là hình bánh Thánh bao trùm tam giác và thánh giá, tượng trưng cho sự hiến thân hoàn toàn của người Thừa Sai Đức Tin như một hy tế dâng lên Thiên Chúa để phục vụ anh chị em.[2]

Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh là tước hiệu của Dòng Thừa Sai Đức Tin. Chúng ta không thể có được một tước hiệu nào tốt hơn tước hiệu của Ba Ngôi vị chí thánh. Chúa Cha như dấu chỉ của lòng quảng đại vô biên, Chúa Con như mẫu gương đời sống và Chúa Thánh Thần như nguồn mạch sự thánh thiện và nguồn mạch mọi sứ mạng. Như Chúa Cha đã sai Chúa Con thế nào, thì cũng vậy, ngày nay Người sai chúng ta qua Chúa Thánh Thần để mang Tin mừng cho toàn thế giới.[3]

Chiều kích Ba Ngôi trong linh đạo của Dòng

Linh đạo đặc thù của dòng chúng ta được phác hoạ bởi đức tin và sứ mạng là nền tảng đặc sủng chúng ta. Người Thừa Sai Đức Tin cần phải có một đời sống chiêm niệm vững mạnh và linh đạo tông đồ vững vàng bởi họ phải giàu có về đời sống nội tâm. Việc chiêm niệm của người Thừa Sai Đức Tin là hoa trái sung mãn của tình yêu, trong tình trạng ân sủng dồi dào để sống trong liên lỉ đối thoại với Ba Ngôi chí thánh.[4]

Nguồn mạch đời thánh hiến của chúng ta chính là mầu nhiệm Đức Kitô và Chúa Ba Ngôi. Trong đức tin, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng đã sai Chúa Con, nguồn mạch tiên khởi của sứ mạng. Từ Chúa Con, Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần mà Ngài gửi đến, chúng ta đón nhận qua Giáo hội việc tham dự vào sứ mạng vốn là đặc thù của ơn gọi chúng ta. Linh đạo của chúng ta được đóng ấn bởi mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh. Hiệp thông Giáo hội, sự phản chiếu hiệp thông của Ba Ngôi duy nhất và được sống ngoan nguỳ với các vị chủ chăn mà Chúa Thánh Thần tuyển chọn, được tuôn đổ vào trong sự hiệp thông giữa các cộng đoàn chúng ta và toàn thể dòng qua cùng một Thánh Thần, Đấng được trao ban cho chúng ta, cũng là Đấng kêu gọi và nâng đỡ chúng ta trong đời sống đặc thù của những người Thừa Sai Đức Tin. Chúng ta là một dân được quy tụ trong sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những chi thể nhỏ bé của một thân thể mầu nhiệm rộng lớn, nằm trong ý định đời đời của Chúa Cha, trong tình yêu vô hạn của Chúa Con, trong sự sống vĩnh hằng của Chúa Thánh Thần. Đời sống của Ba Ngôi chí thánh được thông truyền cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng được trao ban cho chúng ta từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội thôi thúc chúng ta nên thánh thiện, đến sự toàn vẹn của Đức Giêsu Kitô. Nhờ sự tiến bộ trên đường nên thánh, người Thừa Sai Đức Tin phải trở nên đền thờ sống động của Ba Ngôi chí thánh. [5]

Đời thánh hiến của chúng ta loan báo những gì Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, đã thực hiện do tình yêu, sự thiện hảo và vẻ đẹp của Người. Ngay cả việc thực hành các lời khấn mà ta tuyên xưng, cũng biểu lộ chiều kích Ba Ngôi và Kitô học trong đời sống chúng ta. Tông huấn Vita Consecrata nhắc nhở, chúng ta được “mời gọi không ngừng đào sâu ân huệ các lời khuyên Phúc âm nhờ một tình yêu ngày càng chân thành hơn và mạnh mẽ hơn trong chiều kích Ba Ngôi: tình yêu của Đức Giêsu, dẫn dắt chúng ta đến gần Người hơn; tình yêu của Chúa Thánh Thần, Đấng mở rộng tâm hồn đón nhận những linh ứng của Người; tình yêu của Chúa Cha, là nguồn mạch đầu tiên và mục tiêu tối hậu của đời thánh hiến. Như thế, đời thánh hiến tuyên xưng và biểu lộ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm được tỏ bày cho Giáo hội làm mẫu mực và nguồn mạch cho hết mọi hình thức sống Kitô hữu[6]. Qua việc để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trên hành trình thanh luyện không ngừng nghỉ, chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô từng ngày, nối dài trong lịch sử sự hiện diện diệu kỳ của Chúa phục sinh. Người thừa sai ước ao sống đức tin bằng sự khước từ hoàn toàn và tín thác vào Chúa là Cha, trung thành với tình yêu và vâng phục làm cho chúng ta được tự do. Nơi Đức Kitô, Đấng mà Chúa Thánh Thần tỏ bày như Người Con chí ái, chúng ta hoạch định đời mình và để cho Lời và mẫu gương của Ngài dẫn dắt chúng ta bước lên thập giá.[7]

Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, một sự phản chiếu hiệp thông Ba Ngôi và Giáo hội, là chiều kích căn bản của đời tu. Để sống tình huynh đệ, các cộng đoàn chúng ta lấy nguồn cảm hứng từ lời chứng của Đức Giêsu với các tông đồ (x. Mc 2,14-16) và từ nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi (x. Cv 2,42-47; 4,32-35).[8]

Sứ mạng tông đồ trong cung lòng Ba Ngôi

Thiên Chúa duy nhất không cô độc; Người là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều thực sự phân biệt ba ngôi vị thần linh được hình thành bởi khởi nguồn của các mối liên hệ. Những phát sinh nội tại (nhiệm sinh) được biểu thị trong nhiệm cục cứu độ, hay trong sứ mạng của Chúa Con (qua việc nhập thể) và của Chúa Thánh Thần. Nhờ sứ mạng này, chúng ta có thể tiến gần đến mầu nhiệm cốt lõi của Thiên Chúa.[9]

Mặc khải đích thực của Thiên Chúa được thực hiện qua Chúa Con, được Chúa Cha sai đến và được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Những sai phái của Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa và cũng là mầu nhiệm con người. [10]

 

[1] Đặc sủng, số 7.

[2] Đặc sủng, số 17.

[3] Đặc sủng, số 46.

[4] Đặc sủng, số 23.

[5] Đặc sủng, số 25.

[6] Tông huấn Vita Consecrata, số 21.

[7] Đặc sủng, số 26.

[8] Đặc sủng, số 62.

[9] Đặc sủng, số 78.

[10] Đặc sủng, số 79.