Chờ Đợi Trong Tỉnh Thức

Mùa Vọng được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ đầu mùa Vọng đến hết ngày 16 tháng 12. Giai đoạn thứ hai từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12 (tuần áp lễ Chúa Giáng sinh). Hôm nay, mùa Vọng chính thức chuyển bước vào giai đoạn thứ hai. Xin được nhắc lại tâm tình sống trong mùa Vọng là tâm tình chờ đợi, chờ đợi ngày Chúa đến. Chờ đợi là tâm tình không thể thiếu nhưng chúng ta phải chờ đợi trong tỉnh thức, chờ đợi trong tỉnh thức là điều rất quan trọng để có thể gặp được Chúa trong ngày Chúa đến. Nếu chúng ta chờ đợi nhưng thiếu tỉnh thức thì vẫn không nhận ra và không gặp được Chúa. Nếu thiếu tỉnh thức, ta sẽ rơi vào trạng thái lơ lửng, không biết phải chờ Chúa nào, rồi ta sẽ lại rơi vào trường hợp như các môn đồ của Gioan Tẩy Giả: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,19). Giai đoạn thứ hai của mùa Vọng giúp ta nhận ra một điều Chúa đã gần đến và Chúa sẽ đến và đến trong bất ngờ.

Cách Chúa đến thật bất ngờ! Người ta cứ tưởng Đấng Cứu Thế sẽ uy nghi từ trên mây trời hiện xuống, không ngờ Người lại do một thôn nữ dưới đất sinh ra.

Nơi Chúa đến thật bất ngờ! Người ta cứ tưởng Đấng Cứu Thế phải ngự trong lâu đài sang trọng của Vua chúa, nhưng không ngờ Người lại sinh ra trong chuồng bò lừa, nơi không ai ngờ đến.

Thời gian Chúa đến thật bất ngờ! Ngay từ đầu Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống tâm tình sẵn sàng, tỉnh thức: “Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44).

Dấu hiệu Chúa đến thật bất ngờ! Gioan Tẩy Giả đã rao giảng, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho ngày Chúa đến: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa(Mt 3,10). Người ta cứ tưởng Đấng Cứu Thế phải uy hùng, oai hùng, lẫm liệt, nhưng không ngờ Người lại đến trong khiêm nhường, và quá hiền lành nơi một hài nhi bé nhỏ.

Cách Chúa đến, nơi Chúa đến, thời gian Chúa đến và những dấu hiệu cho ngày Chúa đến thật bất ngờ và khác thường như  người ta vẫn nghĩ. Nếu không tinh ý ta sẽ dễ bị đành lừa, khó và không nhận ra Chúa đến. Trong bất ngờ, trong khác thường, chúng ta phải rất tỉnh thức, tỉnh thức để nhận ra chương trình của Chúa. Tỉnh thức để chúng ta phải thay đổi não trạng, thay đổi lối suy nghĩ theo hướng dẫn của Thánh Thần chứ không phải theo cách của ta, lối suy nghĩ của ta là cứ bám vào những gì đã có sẵn.

Xin Chúa giúp cho chúng con biết chờ đợi, chờ đợi trong tỉnh thức để chúng con thực sự  nhận ra đâu là nơi chúng con chờ đợi Chúa đến, đâu là nơi chúng con khám phá ra cách Chúa đến để chúng con gặp được Chúa, một sự gặp gỡ đích thực, chứ không phải chờ đợi mà không biết chờ đợi Chúa nào?”, Chúa nào đến?”, như khi xưa các môn đồ của Gioan Tẩy Giả đã hỏi Chúa: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?. Amen!

            Giuse Vũ Duy An