Chúa Đến Với Ta Và Ta Đến Với Chúa

“Vậy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Chúa đã đến thế gian và cũng sẽ đến một lần nữa trong ngày quang lâm. Ngày đó không ai biết trước được ngoại trừ Chúa Cha. Chúa cũng sẽ đến với ta qua những biến cố hằng ngày và ta cũng sẽ đến với Chúa qua cái chết.

Bệnh tật là dấu hiệu nhắc nhở ta ăn uống, làm việc điều độ và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Lời nhắc nhở của người cạnh bên là dấu chỉ để ta thay đổi trở nên tốt hơn. Lời cảnh báo của ai đó sẽ khiến ta thức tỉnh đang khi mê lầm, lạc bước. Trên hành trình của mỗi người, Chúa luôn đồng hành để nâng đỡ những lúc khó khăn. Chúa lặng lẽ đi bên nhắc nhở. Chúa âm thầm dõi theo. Chúa nhẹ nhàng kêu gọi. Chúa nỉ non khuyên nhủ. Bằng cách này hay cách khác, bằng người này hay người kia. Có lúc Chúa gào thét, có lúc Chúa cảnh báo, có lúc Chúa răn đe. Tùy thái độ thức tỉnh và sẵn sàng của mỗi người mà Chúa sẽ dùng những cách khác nhau.

Ta về với Chúa hay Chúa gọi ta về. Có lẽ cụm từ thứ nhất nghe nhẹ nhàng hơn. Về với Chúa là trở về với cội nguồn nơi ta đã sinh ra. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu. Nhưng có người chẳng lão mà cũng tử, chẳng bệnh mà cũng phải ra đi. Cái chết như là định luật tự nhiên chi phối hết thảy mọi người. Dù vô tình hay hữu ý, dù tất yếu hay ngẫu nhiên, cái chết đến với ta cách bất ngờ mang ta trở về với Chúa. Gian dối, lừa lọc, bám víu trần thế thì ra đi trong khổ đau, luyến tiếc và ân hận. Sống một cuộc đời lành thánh, lương thiện thì về với Chúa cách bình an. Sống tha thứ, yêu thương thì về với Chúa cách thanh thản.

Sẵn sàng nhận ra Chúa trong những biến cố hằng ngày để thay đổi, để tiến lên mỗi ngày. Tỉnh thức trong suy nghĩ và hành động để về với Chúa cách sẵn sàng và bình an. Khi Chúa đến với ta, ta mau mắn nhận ra để khi ta đến với Chúa, Chúa sẽ dang rộng vòng tay đón chờ.

KHK