Chúa Kitô Đã Phục Sinh! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

TRONG NIỀM VUI HÂN HOAN MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

kính chúc

Quý Đức Cha, Cha Giám Tỉnh, Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Tu Sĩ Nam Nữ

cùng toàn thể quý độc giả gần xa.

MÙA PHỤC SINH

TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG VÀ NIỀM VUI

CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH