Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A

Lời Chúa: (St 12,1-4a; Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".

 

Suy Niệm: BIẾN HÌNH VỚI CHÚA

 

Chúa nhật trước, chúng ta đã chứng kiến Chúa Giêsu lên núi để chịu Ma quỷ cám dỗ. Và Ngài đã chiến đấu và chiến thắng vẻ vang. Chúa Nhật hôm nay Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ theo Ngài lên núi Tabor để họ chiêm ngưỡng Vinh quang Người, qua biến cố Hiển Dung.

Biến cố Chúa hiển dung được ba thánh Sử Tin Mừng Nhất Lãm trình thuật. Sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải trải qua, các Môn đệ của Ngài hoang mang và lo lắng. Vì vậy, sáu ngày sau, Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cao và biến hình trước mặt các ông, để củng cố Đức tin và giúp các ông can đảm, bền chí đến cùng.

Trong cuộc biến hình đổi dạng này, Chúa Giêsu đã cởi bỏ thân phận con người để mặc lấy Thiên Tính của Thiên Chúa. Ngài cho các Môn đệ nhìn thấy vinh quang Con Một Thiên Chúa, để thêm lòng tin cho các ông.

Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã Hiển Dung trên núi Tabo. Ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục biến hình trong cuộc sống hằng ngày của người Kitô hữu chúng ta. Ngài biến hình qua bàn tay của Linh mục trong các Thánh lễ. Ngài biến hình từ tấm bánh, giọt rượu để trở thành Máu Thịt nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hằng ngày trên bàn Thờ, cuộc Hiến tế năm xưa của Ngài vẫn tái diễn để diễn tả lại cuộc thương khó và cái Chết của Ngài trên đồi đồi Golgotha năm xưa để Ơn cứu chuộc vẫn lan tràn đến cho nhân loại chúng con.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đem chúng ta đi riêng ra một chỗ. Ngài không đem ta lên núi Tabo như đem Phêrô, Giacôbê và Gioan xưa kia, nhưng Ngài đem chúng ta đến trong các Thánh Lễ, đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, đến các giờ chầu Thánh Thể, đến trong các Bí tích mà ta lãnh nhận,… Nơi đó, Ngài thấu rõ ta như chỉ có một mình ta với Ngài. Cũng chính nơi đó, Ngài biến đổi lòng tin của ta, Ngài ban cho ta lòng mến, niềm hy vọng, và nhất là sức mạnh để ta bước đi theo Ngài trên bước đường lữ thứ trần gian này.

Hôm nay, Đức Giêsu mời bạn và tôi cùng “biến hình” với Ngài. Và Mùa Chay Thánh Giáo hội cũng mời ta biến đổi là thay đổi cuộc sống của ta, là biến đổi tâm hồn ta, là mang vào lòng ta một trái tim mới, trái tim của yêu thương, của tin tưởng và cậy trông phó thác. Biến hình với Chúa Giêsu là từ bỏ ý riêng, là chấp nhận và vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, là lên đường bước đi với Chúa trong tình yêu và ân sủng Ngài ban. Biến hình với Chúa Giêsu là từ giã con người tội lỗi của ta để trở nên nên con cái yêu dấu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Xin ban ơn cho chúng con, để chúng con cũng được “hiển dung” với Chúa trong Mùa Chay Thánh này. Xin cho chúng con biết gạt bỏ bớt các tính mê nết xấu, để trở nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn, và để chúng con cũng được Thiên Chúa Cha gọi rằng: “Đây là con Ta yêu dấu” (Mt17,5). Amen.

                                                 Giuse Nguyễn Văn Từ, MF