Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới 2017

 

Ban Truyền Thông

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam