Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa Mừng Lễ Đức Maria Nữ Vương - Bổn Mạng Hội Dòng

Hòa trong niềm vui chung của Giáo hội trong ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, cách riêng, trong ngày lễ hôm nay, cộng đoàn Tu viện Lời Chúa, trong sự hiệp thông với toàn thể các Tỉnh Dòng trên khắp thế giới đã long trọng mừng bổn mạng Hội Dòng theo như lời mời gọi trong Đặc sủng Dòng: “Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta và mẹ của Giáo hội, đi trước và đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin và trong sứ mạng. Chúng ta kêu cầu mẹ bằng tước hiệu “Maria Regina Confessorum fidei”, Nữ Vương của những người tuyên xưng đức tin. Chúng ta cử hành trọng thể vào ngày 22 tháng 08, Đức Maria Nữ Vương, chúng ta lặp lại thường xuyên lời kêu cầu Maria Regina Confessorum Fidei và phổ biến lòng sùng mộ này cho các tín hữu Kitô” (Đặc sủng Dòng Thừa sai Đức Tin, số 28).

Thánh lễ mừng trọng thể được bắt đầu vào lúc 05h30’, cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc chủ tế, cùng đồng tế với ngài bao gồm quý cha trong cộng đoàn.

Chia sẻ trong bài giảng, dựa trên ánh sáng Lời Chúa khởi đi từ bài Tin Mừng và những chỉ dẫn từ Đặc sủng Dòng, cha Giám tỉnh Tôma đã gợi lên những suy tư về Đức Maria khởi đi từ chính con người, cuộc đời và gương sống của Mẹ, trên nền tảng đó, Cha Giám tỉnh mời gọi mỗi tu sĩ Thừa sai Đức Tin không ngừng noi gương bắt chước nơi Mẹ Maria trong tinh thần chiêm niệm, trong tâm thức lắng nghe và sẵn sàng bước theo ý Chúa để phục vụ Chúa trong sự đơn sơ, bé nhỏ nhưng trung kiên, tín thác.

Cách đặc biệt, ngày lễ hôm nay, cũng là dịp ghi dấu một hành trình 3 năm làm Linh mục của Chúa trong ơn gọi Thừa sai Đức Tin mà một số quý cha đã được chọn gọi và trao ban vào ngày này cách đây ba năm, đó là quý cha:

Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF

Phaolô Đinh Tiến Nhân, MF

Giuse Nguyễn Văn Từ, MF

Trước khi thánh lễ kết thúc, cha bề trên cộng đoàn Phêrô Nguyễn Hùng Hải đã thay lời cho tất cả quý cha, quý thầy và anh em gửi lời chúc mừng đến quý cha trong ngày lễ kỉ niệm hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 06h30’ trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện. Nguyện xin Mẹ Maria luôn chuyển cầu cho Hội Dòng Thừa sai Đức Tin được ngày càng vững mạnh và thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa.