Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Chầu Mình Thánh Chúa Thay Giáo Phận

Với chủ đề “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8), Thánh lễ khai mạc Khánh nhật Truyền giáo đã được cử hành cách trọng thể tại Nhà nguyện cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa vào lúc 06g00, ngày 18/10/2020, do cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, chủ tế.

Cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo cũng có nghĩa là tái khẳng định rằng việc cầu nguyện, suy tư và những trợ giúp vật chất được chúng ta dâng cúng chính là cơ hội để tích cực tham gia vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong Giáo hội của Người”. Cha Giám tỉnh đã nhắc nhớ lại ý nghĩa về việc cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo đã được Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Ngài.

Cùng với ý nghĩa đó, cha Giám tỉnh đã mời gọi anh em trong Tỉnh Dòng đáp trả tự do và ý thức trước tiếng gọi của Thiên Chúa qua việc sống mối tương quan tình yêu cá vị với Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn sống động trong Hội thánh của Người, và với tha nhân, những người mà chúng ta sẽ rao giảng. “Phải luôn trong tâm thế sẵn sàng để có thể thưa với Thiên Chúa: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (x. Is 6,8). Và thái độ sẵn sàng này không phải là sẵn sàng cách trừu tượng, nhưng cụ thể trong chính hôm nay giữa lòng Giáo hội và lịch sử”.

Hôm nay, Cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa - Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay giáo phận. Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy Sáu và anh em các khối lớp trong cộng đoàn đã thay phiên nhau chầu Thánh Thể Chúa để cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, Giáo phận và cách riêng là của Dòng.

Buổi chiều, lúc 14g00, tất cả các thành viên trong cộng đoàn đã tham dự giờ chầu bế mạc do cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Bề trên Cộng đoàn Tu Viện, chủ sự.

Ngày Chầu Lượt cũng như Khánh Nhật Truyền Giáo kết thúc với những thao thức và quyết tâm đã được hun đốt bởi những giờ bên Chúa cùng những suy tư và cầu nguyện xuyên suốt ngày. Điều này giúp anh em Tỉnh Dòng có thêm lửa nhiệt thành để dấn thân hơn trong cánh đồng truyền giáo đang mở ra khắp nơi.

Ban Truyền Thông MFVN