Đại Lễ Mừng 50 Năm Thành Lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thánh lễ đồng tế do đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (TGP Sài Gòn) chủ tế diễn ra vào lúc 09g00 sáng ngày 18.03.2017, tại thánh đường Gx. Thánh Đa Minh - Ba Chuông . Cùng đồng tế có cha bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh Bruno Cadoré OP, đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp (Vinh), đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu (Bùi Chu), đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Ban Mê Thuột), đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (Phú Cường), cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, cùng quý Cha Bề trên trong và ngoài nước, quý cha trong Tỉnh Dòng.

Lời giới thiệu của cha Phụ tá Giám tỉnh:Bài giảng của đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp:Lời cám ơn của cha Giám tỉnh:Và bản đầy đủ: trọn vẹn buổi lễ :Thực hiện: Truyền Thông Đa Minh