“Để Ở Lại Với Người Và Được Sai Đi" (Đặc sủng số 23, Mc 3,14)

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Đặc sủng số 23; Mc 3,13-15). Đó là những lời đầu tiên trong trình thuật, Đức Giêsu chọn và gọi các môn đệ của Người. Còn chúng ta, những người Thừa Sai Đức Tin, chúng ta có đến với Chúa và để Chúa sai đi như các môn đệ năm xưa không? Chúa đang muốn điều gì nơi chúng ta? “Những gì xảy đến cho các vị sáng lập thôi thúc chúng ta tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cách cẩn thận hơn nơi Dòng chúng ta, khởi đi từ một vài sự kiện căn bản và không thể phủ nhận. Dòng chúng ta hiện diện như một dòng tu trong Giáo Hội; đã được thẩm quyền phê chuẩn; trong đó, các thành viên dẫn dắt một đời sống gương mẫu, hiến dâng đời mình, loan báo và làm chứng niềm tin cho toàn thế giới” (Đặc sủng số 9). Dưới đây, người viết xin được trình bày những suy tư và cảm nghiệm của mình qua việc ở lại với Chúa và để Chúa sai đi.

1. Ở lại với Chúa Giêsu là tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa

Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa (x. Ga 1,14.18; 3,16-18), được Chúa Cha yêu mến (x. Ga 5,20; 15,9; 17,23-24.26), Người luôn hợp nhất làm một với Chúa Cha, sống mật thiết và hành động chặt chẽ với Chúa Cha (x. Ga 10,30.38; 14,10-11.20; 17,21-23). Đấng đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa thế gian (x. Ga 1,14) vì được Chúa Cha sai xuống thế gian (x. Ga 3,17.34; 4,34; 5,36; 6,29; 7,28-29; 8,16.18.26.42; 10,36; 11,42; 17,3.25) để thực hiện sứ vụ cứu độ (x. Ga 3,17). Vì thế, Đức Giêsu luôn tìm kiếm mọi cách thế để thi hành ý muốn của Chúa Cha và xem đó như là lương thực nuôi sống bản thân mình, và hoàn tất công trình cứu độ của Chúa Cha (x. Ga 4,34).[1]

Linh đạo Dòng nhấn mạnh: “Nơi Đức Kitô, Đấng mà Thánh Thần tỏ bày cho chúng ta như người Con chí ái, chúng ta hoạch định đời mình, chúng ta để cho Lời và mẫu gương của Ngài dẫn đưa chúng ta lên đến thập giá” (Đặc sủng số 23).

Như thế, tin vào Đức Giêsu Kitô là chúng ta để cho Lời của Chúa soi sáng và dẫn dắt cuộc đời chúng ta. “Việc tiếp xúc liên lỉ với Lời Chúa cho phép người Thừa Sai Đức Tin đào sâu mầu nhiệm Đức Kitô linh mục. Quả thực, Lời Chúa là nơi mà vị Tôn sư mặc khải chính mình và đào tạo con tim và lý trí. Nơi Lời Chúa, việc nhận thức siêu nhiên về đức tin trở nên hoàn thiện, học biết nhìn vào thực tại và các biến cố qua đôi mắt của Chúa, đạt đến mứccó tư tưởng của Đức Kitô’ (x. 1 Cr 2,16) (Đặc sủng số 37).

Tin vào Đức Giêsu Kitô là chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ cách tích cực và rước Mình Máu Thánh Chúa: “Việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày, vốn là chốn ân huệ để gặp gỡ Chúa, đối với người Thừa Sai Đức Tin là cuộc làm mới hy tế của Đức Kitô. Hiệp thông thánh thể, nguồn mạch nuôi dưỡng của Giáo Hội và diễn tả sự hợp nhất Dân Thiên Chúa và nâng dậy sự hiệp thông với Chúa chính là nguồn dưỡng nuôi mỗi ngày đời của người Thừa Sai Đức Tin, để họ lớn lên trong đức ái, qua mối liên hệ huynh đệ mật thiết hơn và trong việc thực hành các nhân đức và ước mong trở thành nguồn mạch và chóp đỉnh hiện hữu và hoặt động tông đồ.” (Đặc sủng số 39).

2. Để Người sai đi là thi hành thánh ý Thiên Chúa

Sau một thời gian được ở với Thầy Giêsu, được học biết nơi Thầy và được lắng nghe những giáo huấn của Thầy, “Người Thừa Sai Đức Tin được mời gọi lãnh nhận và gìn giữ Lời Chúa trong trái tim để tiếp tục trở thành ngọn đèn soi cho bước chân và ánh sáng cho đường chúng ta đi” (Đặc sủng số 37). “Lời Chúa mà những người Thừa Sai Đức Tin được mời gọi rao giảng, phải được lắng nghe trước tiên nơi chúng ta bằng việc chuyên cần chiêm niệm, để hoán cải đời mình theo Tin Mừng, ‘để học biết tri thức siêu việt của Đức Giêsu Kitô’, ngõ hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Người” (Hiến Pháp số 30).

Một khi đã thực sự gặp gỡ Đấng Phục Sinh qua việc đón nhận Mình và Máu Ngài, chúng ta không thể giữ niềm vui mà chúng ta cảm nghiệm làm của riêng. Việc gặp gỡ Đức Kitô, được nội tâm hóa và đào sâu liên tục trong bí tích Thánh Thể, phát ra trong Giáo Hội và đặc biệt trong mọi người Thừa Sai Đức Tin một lệnh truyền khẩn cấp làm chứng tá và loan báo Tin mừng.” (Đặc sủng số 40)

3. Cảm nghiệm về ơn gọi của người Thừa Sai Đức Tin - ở lại và sai đi

Trên hành trình bước theo Đức Kitô, có lẽ, những người Thừa Sai Đức Tin cũng đang được Chúa mời gọi đến để ở với Chúa trong một lý tưởng sống đời thánh hiến Thừa Sai Đức Tin. Chúng ta cũng đang thao thức trong những ước mơ, những hoạch định cho cuộc đời của mình. Thế nhưng, có lẽ, chúng ta cũng thật hoang mang. Bởi lẽ, chúng ta là những con người nhỏ bé, trong khi đó, đời thánh hiến đặt ra trước mắt chúng ta quá nhiều những đòi hỏi lớn lao, là một tu sĩ tốt nhưng đồng thời cũng phải là một linh mục biết phục vụ. Thế nhưng, nhiều khi quá chú trọng đến những mục tiêu cuộc sống mà quên mất khía cạnh tôi là? Tôi là ai? Và Thiên Chúa cần gì ở nơi tôi?

Chúa Giêsu đã gọi đến với Người những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Nếu cứ như câu nói trên, thì ơn gọi của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa và chính Người đã kêu gọi chúng ta trước. Trong các trang Tin mừng Nhất Lãm, ơn gọi của các môn đệ đều khởi đi từ chính Đức Giêsu (x. Mc 1,17; 2,14; Mt 4,19; (Lc 5,11). Còn trong Gioan thì Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Như thế, ơn gọi khởi đi từ chính Đức Giêsu, người đã kêu gọi chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tiếng Chúa? Hai môn đệ của ông Gioan khi nghe ông giới thiệu về Đức Giêsu hai ông này liền đi theo Đức Giêsu. Và khi biết các ông đang thao thức để kiếm tìm một người thầy, Đức Giêsu mời gọi các ông: “Đến mà xem” (Ga 1,39) và hai môn đệ đã ở lại với Chúa. “Đối với người Thừa Sai Đức Tin, công việc tông đồ chỉ là hoa trái của việc lưu lại với Thầy” (Đặc sủng số 23). Lưu lại với Thầy hay ở lại với Thầy để tiếp xúc cách thân mật, để lắng nghe và tìm kiếm thánh ý của Thầy. “Việc chiêm niệm của Người Thừa Sai Đức Tin là hoa trái sung mãn của tình yêu, trong tình trạng ân sủng dồi dào để sống liên lỉ đối thoại với Ba Ngôi chí thánh” (Đặc sủng số 23).

Người môn đệ sau khi đã được ở với Chúa thì được Chúa sai đi (Mc 3,14), hay chính các ông, sau khi một thời gian đã ở với Chúa, đã gặp được Chúa, đã chứng kiến các việc Chúa làm, hay Lời của Chúa đã đụng chạm đến đời sống của các ông (x. Ga 4,28), thì chính các ông, lòng đầy hứng khởi cũng ra đi để giới thiệu Chúa cho người khác (x. Ga 1,41-42). “Quả thực, Lời Chúa là nơi mà vị Tôn Sư mặc khải chính mình và đào tạo con tim và lý trí” (Đặc sủng số 37).

Để trung thành trong việc ở với Chúa và để Chúa sai đi, thiết nghĩ, Người Thừa Sai Đức Tin cũng cần phải có được một kinh nghiệm Đức Tin (x. Đặc sủng số 34). Kinh nghiệm về sự Quan Phòng của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình, trong những biến cố xảy đến với mình. Những lần được sai đi đến các giáo xứ, tôi đã rất lo lắng vì không biết mình sẽ làm được gì để giúp họ. Nhưng với lòng tin vào sự Quan Phòng của Chúa, tôi vâng lời và phó thác. Kể ra cũng thật xấu hổ, vì đã không giúp được gì nhiều mà trái lại còn bị la rầy nữa. Thế nhưng, tin rằng Chúa sai tôi đi thì Chúa cũng có cách của Chúa trong cuộc đời của tôi. Dù có những công việc vượt quá khả năng của mình, nhưng tôi luôn ý thức sống sự hiện diện và nỗ lực trong khả năng Chúa ban. Nhờ đó, Chúa cũng cho tôi chu toàn. Giờ đây, nhìn lại, tôi thấy mình cần phải sống trưởng thành hơn, mà cụ thể là sống trưởng thành trong đời sống đức tin của chính bản thân mình.

Lạy Chúa, chúng con những người Thừa Sai Đức Tin, đang bước đi theo Chúa và muốn chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình. Thế nhưng, chúng con thấy mình vẫn còn đầy những yếu đuối và bất toàn trên hành trình theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa ban thêm sức mạnh và sự can đảm để chúng con bước đi theo Chúa. Lạy Mẹ Maria, người Mẹ của chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết theo gương Mẹ “cần mẫn và suy gẫm Lời của Con mẹ” (Đặc sủng số 38), để chúng con trở thành chứng nhân của Chúa giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Amen.

Tu sĩ Giuse Trần Hữu Hạnh, MF

 

[1] Ngô Ngọc Khanh, Tin Mừng Theo Thánh Gioan Tổng Quát và Nội Dung, Lưu hành nội bộ, Học viện Phanxicô 2020, trg 68.