Đôi Dòng Cảm Nhận Nhân Ngày Lãnh Nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn

Khấn dòng là một hồng ân tuyệt diệu mà Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không. Nhưng không, vì không phải tự sức con người có thể nói rằng mình xứng đáng được lãnh nhận. Nhưng không, vì không phải mình có công trạng để được tặng ban. Nhưng không, vì không có gì có thể đổi lấy ngoại trừ ân ban vô điều kiện từ chính Thiên Chúa.

Ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục là ba cột trụ của đời sống thánh hiến hướng đến sự thánh thiện, trọn lành cho những ai được Thiên Chúa kêu mời và đáp trả tiếng kêu mời. Không phải ngẫu nhiên mà ba lời khuyên Phúc Âm được đặt làm cột trụ cho đời sống tu trì, nhưng là một lịch sử mà qua đó Thiên Chúa dùng các đấng khôn ngoan và các nhà tu đức để đúc kết và biến nó thành những trụ cột xây nên nền tảng và tinh thần của đời sống thánh hiến. Các lời khuyên Phúc Âm cùng với Đức Ái Kitô giáo là những thực hành cốt yếu của những người sống đời thánh hiến, dựa trên giáo huấn và gương sống của Đức Kitô, vị Thầy của các tu sĩ, giúp cho đời sống tu trì ngày một thăng tiến và bám rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa. Noi gương Thầy Chí Thánh, các tu sĩ qua mọi thời đại thực hành và bước đi trên con đường mà Thiên Chúa kêu mời. Trên con đường đó, người tu sĩ xác định rõ những mối liên hệ đối với Thiên Chúa, với Giáo Hội, với Cộng Đoàn và với tha nhân.

1. Đối với Thiên Chúa: Việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm là được kết hiệp với Đức Kitô một cách mật thiết hơn và nhờ sự kết hợp này, tu sĩ kín múc nơi Ngài sức mạnh và nguồn mạch sức sống mới trong Thiên Chúa, sức sống mới trên con đường bước theo chân Đức Kitô trong ơn gọi của sự thánh thiện. Có thể tình yêu của tôi với Đức Kitô chưa đủ lớn để nói rằng nhờ tình yêu với Đức Kitô, tôi sống các lời khuyên Phúc Âm; nhưng tôi có thể nói rằng nhờ các lời khuyên Phúc Âm mà tôi sống trong tình yêu với Đức Kitô.

Ơn gọi sống đời tu trì không gì khác hơn là nên thánh trong ơn gọi của mình. Nên thánh là ơn gọi cao cả không của riêng ai, nhưng đối với người sống đời thánh hiến thì nó được nâng lên một tầm mới, tầm cao của sự theo gương Thầy Chí Thánh, để tất cả có thể nói rằng: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20). Đây là một đòi buộc mà các tu sĩ sống trong Giáo Hội và xã hội ngày nay cần ý thức hơn bao giờ hết. Một Đức Kitô sống động trong các tu sĩ là chứng tá cách mạnh mẽ nhất cho thế giới hôm nay.

2. Đối với Giáo Hội: Tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm là lúc xác định rằng mình bước vào đời sống trọn vẹn trong lòng Giáo Hội, với Giáo Hội, vì Giáo Hội và cho Giáo Hội. Nhờ Giáo Hội, tu sĩ có thể phục vụ dân Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc. Với Giáo Hội, tu sĩ sống và làm dậy men, biến đổi thế giới. Vì Giáo Hội, tu sĩ được sai đi rao giảng Đức Kitô và làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa.

3. Đối với Cộng Đoàn: Khi lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn, tu sĩ vĩnh viễn trở nên thành viên chính thức của dòng, là một bước ngoặt để tu sĩ tham gia cách tích cực và hiệu quả vào đời sống của toàn dòng. Như một người con đến tuổi trưởng thành, chính thức bước vào các hoạt động của gia đình một cách ý thức và trách nhiệm; qua hồng ân vĩnh khấn, tu sĩ bước vào đời sống chính thức của dòng như một thành viên trọn vẹn. Để từ đây, tu sĩ sống cách viên mãn trong ngôi nhà chung của cộng đoàn, với sự liên kết trọn vẹn trong các hoạt động của cộng đoàn, cũng như đời sống và sứ vụ.

4. Đối với tha nhân: Cảm thức thuộc về, bằng việc khấn trọn, là nền tảng để tu sĩ bắt đầu dấn thân cho các hoạt động mục vụ và tông đồ. Từ nay tu sĩ thuộc trọn về Thiên Chúa, sống trọn với cộng đoàn và hy sinh trọn vẹn cho tha nhân. Đối với người Thừa Sai Đức Tin, nhiệm vụ của họ là mang Chúa đến với mọi người không phân biệt màu da hay sắc tộc, tín ngưỡng hay tôn giáo. Hơn nữa, người Thừa Sai còn có sứ mạng cao cả là trở nên một Đức Kitô (alter Christus) cho mọi người. Người Thừa Sai khó mà hoàn thành sứ mạng của mình nếu không để cho tình yêu của Đức Kitô lớn lên trong mình, không để cho tình yêu đó thúc bách.

Dù được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn trong thời gian toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19, không thể cùng cộng đoàn hiệp dâng lời kinh cảm tạ lên Thiên Chúa một cách trực tiếp, nhưng sự tĩnh lặng của những ngày chuẩn bị lại là thời gian tuyệt vời để mỗi anh em sống trong tình yêu và hiệp nhất với Đức Kitô. Tính cốt yếu của đời sống thánh hiến là sống tình yêu với Đức Kitô và với tha nhân; yêu và được yêu bởi Đức Kitô và mọi người. Không ồn ào, huyên náo của môi trường xung quanh; không lo lắng chuẩn bị thánh lễ long trọng bề ngoài lại là một “khoảng lặng” để được nhìn lại mình, nhìn lại tình thương của Thiên Chúa và mọi người, nhìn lại những giai đoạn đã qua để bước tiếp một chặng đường mới, chặng đường của việc sống ý nghĩa và giá trị của từ ngữ “Thừa Sai Đức Tin”.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Thành Trung M.F.