Đối Thoại Liên Tôn

Điểm Khác Biệt Căn Bản Giữa: Công Giáo - Chính Thống - Tin Lành

Điểm Khác Biệt Căn Bản Giữa: Công Giáo - Chính Thống - Tin Lành

Cả ba Nhánh Kitô Giáo trên đây, từ đầu, đều thuộc Đạo Thánh của Chúa Kitô gọi chung là Kitô Giáo (Christianity). Nhưng theo dòng thời gian, đã có những biến cố gây ra tình trạng rạn nứt hay ly giáo (schisms) hoặc những cải cách (reformations) đáng tiếc xảy ra khiến Kitô Giáo bị phân chia thành 3 Nhánh chính trên đây.