Đời Tu

Cà Phê Triết Học 06

Cà Phê Triết Học 06

Trong thời đại hiện nay, hai trụ cột chống đỡ cho mái vòm của toà nhà thần học “quá phổ biến là đã bị tách rời ra khỏi nhau đến nỗi không còn chống đỡ được cho cái nóc tròn trên chóp đỉnh được nữa”.