Đời Tu

 • Điều Làm Chúng Ta Đứng Vững

  Điều Làm Chúng Ta Đứng Vững

  Đâu là giá trị của đời sống con người? Nữ tu Véronique Margron đât câu hỏi trên những gì làm chúng ta đứng vững, trên những gì là nền tảng cho tính nhân bản của chúng ta và quan hệ của chúng ta...

 • Học Hỏi Phúc Âm CN 14 TN - Năm A

  Học Hỏi Phúc Âm CN 14 TN - Năm A

  Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những...

 • Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục - Phần I

  Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục - Phần I

  Con người, bị bao phủ trong mầu nhiệm vĩ đại quyện lấy mình, đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời giống như một kẻ hành hương, thực sự đang tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa, tuy dù thường không ý thức điều ấy.

 • Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

  Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

  Trong các quốc gia vùng Cận Đông, khi một khách lỡ đường hay từ xa đến viếng thăm, chủ nhà phải tiếp đón họ cách niềm nở, chu đáo, và chân thành.

 • Sự Hiện Diện Của Chúa Kitô Trong Thánh Thể

  Sự Hiện Diện Của Chúa Kitô Trong Thánh Thể

  Giáo Hội Công Giáo dạy phải tin rằng Chúa Kitô hiện diện thực sự dưới hai hình Thánh Thể và hiện diện bằng sự biến thể. Nhưng các nhà Cải Cách ở thế kỷ XVI lại có những quan niệm khác, hoặc về...

 • Lẽ Sống Trong Đời Thường

  Lẽ Sống Trong Đời Thường

  Mọi việc diễn biến trong từng ngày vẫn là như thế, không thể khác hơn, nhưng lại khác đi nơi tâm trạng của mỗi người khi đứng trước những hoàn cảnh thường nhật đó.

 • Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu Nhiệm Tình Yêu

  Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu Nhiệm Tình Yêu

  Vì là Mầu Nhiệm, tức là một thực tại vượt lên trên nguyên lý nhân-quả, nên Mầu Nhiệm Thiên Chúa-Ba Ngôi chỉ có thể tiếp cận qua hành vi chiêm ngắm để mà tán tụng, chứ không phải là “đối tượng” để...

 • Cũng Là Một Kiểu Kiêu Ngạo

  Cũng Là Một Kiểu Kiêu Ngạo

  Người kiêu ngạo thường là người luôn mất bình an. Trong đầu họ có rất nhiều lo sợ: sợ sẽ mất những gì mình có. Loại người thứ nhất sợ mất tiền mất danh.

 • Thần Khí Luận: Những Viễn Ảnh

  Thần Khí Luận: Những Viễn Ảnh

  “Thần khí luận” (hoặc “Thánh Linh học”) là một ngành thần học mới mẻ, chưa được đưa vào chương trình giảng dạy trong các học viện và chủng viện tại Việt Nam.

 • Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi, Năm A

  Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi, Năm A

  Mầu nhiệm Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm khó cắt nghĩa nhất. Nếu Thiên Chúa không mặc khải, con người sẽ không bao giờ hiểu được mầu nhiệm này.

 • Đời Sống Trong Chúa Thánh Thần

  Đời Sống Trong Chúa Thánh Thần

  Đời sống thiêng liêng của Kitô hữu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, hay nói cách khác là sự sống của Chúa Thánh Thần trong ta.

 • Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

  Tuân Giữ Các Điều Răn Của Thầy

  Bản văn chúng ta đọc hôm nay cũng thuộc về Phần II của TM IV (“Sách về Giờ của Đức Giêsu”) và ở trong “Diễn từ cáo biệt thứ nhất” (Ga 13,31–14,31)

 • Đi Tu – Khó Hay Dễ?

  Đi Tu – Khó Hay Dễ?

  Lạy Chúa, đi tu có dễ không? Thưa Chúa, đi tu có khó không? Người ta hỏi con, con chẳng biết nói gì. Con hỏi Chúa, chẳng thấy Chúa nói chi.

 • Đức Maria: Mẹ Các Tín Hữu

  Đức Maria: Mẹ Các Tín Hữu

  “Vậy Ðức Giêsu thấy Mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Ðoạn lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con!”. Và từ giờ đó, môn đệ đã lãnh nhận Bà về...