Đời Tu

Đường Vào Thần Học Các Tôn Giáo: Đối Thoại Liên Tôn

Đường Vào Thần Học Các Tôn Giáo: Đối Thoại Liên Tôn

Cái thời đau buồn và đen tối của những cuộc chiến tranh tôn giáo đang lui dần về quá khứ. Nhân loại văn minh và tiến bộ không còn chấp nhận việc áp đặt hay cưỡng bức người khác phải chấp nhận một tôn giáo hay một ý hệ trái với thâm tín của riêng họ.