Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

Dẫn nhập:

Ngay khi thành thai không mắc nguyên tội, Đức Maria đã phản ánh hoàn hảo nhất vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nhờ việc kết hợp với Đức Kitô là đầu, mọi tín hữu đều có liên hệ với Đức Maria, đặc biệt những người sống đời thánh hiến. Có thể nói, đời sống thánh hiến là đời sống nỗ lực đi tìm cái đẹp, điều hoàn thiện, nên người tu sĩ bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thiên Chúa; họ say mê chiêm ngưỡng Thiên Chúa để phản chiếu khuôn mặt rạng ngời của Người, đồng thời, cố gắng tu bổ hình ảnh của Người đang bị méo mó trên khuôn mặt của anh chị em đồng loại. Một khi đã say mê vẻ đẹp của Thiên Chúa, người tận hiến không thể không chiêm ngắm thụ tạo tuyệt mỹ của Đấng tạo hóa là Đức Maria. Đức Maria được coi là nữ tu thánh thiện, là người đầu tiên sống ba lời khuyên Phúc âm cách trọn vẹn nhất, xứng đáng là mẫu gương cho những ai sống đời thánh hiến noi theo. Chính vì thế, lòng hiếu thảo đối với Mẹ là nẻo đường giúp những người Thừa Sai Đức Tin đã nhận Mẹ là Đấng Bảo trợ chính, biết sống đời tận hiến trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận và trợ giúp người tu sĩ Thừa Sai Đức Tin hoàn trọn lời đáp trả.

1. Các Đấng Bảo trợ:

Linh đạo (LĐ) số 46 trình bày về các Đấng Bảo trợ đã nói đến, Đức Trinh nữ Maria diễm phúc, bổn mạng chính của Dòng, được kêu cầu bằng tước hiệu (vì Mẹ có nhiều Tước hiệu như Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đồng Trinh Trọn Đời, Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Thiên Chúa) Đức Maria Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin. Mẹ, nữ tỳ của vị linh mục tiên khởi, Đức Giêsu Kitô, là khuôn mẫu đời sống của người Thừa Sai Đức Tin và là mẹ, chị, người bạn của chúng ta. Trong bản hiến pháp đầu tiên, chúng ta cất lên khẩu hiệu: “Muôn lòng trong một lòng, một lòng trong muôn lòng”, nơi trái tim liên kết là trái tim của Regina confessorum fidei (Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin). Với tư cách là người bảo trợ, Mẹ Maria sẽ luôn động viên, hướng dẫn con cái sống đời thánh hiến trên đường thánh thiện và bảo vệ họ trước những tấn công của kẻ thù. Trong lĩnh vực ân sủng, chúng ta tin Mẹ Maria sẽ không bỏ rơi chúng ta trong những lúc thử thách, trái lại, Mẹ luôn đồng hành với chúng ta như người bạn, người chị đi trước rất gần, luôn yêu thương, lắng nghe và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta đến cùng.

2. Đức Maria, Mẹ và Nữ Vương của những người tuyên xưng đức tin:

Số 28 (LĐ) nói đến Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta và Mẹ của Giáo Hội, đi trước và đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin và trong sứ mạng. Chúng ta kêu cầu Mẹ bằng tước hiệu “Maria Ragina Confessorum fidei”, Nữ Vương những người tuyên xưng đức tin. Chúng ta cử hành trọng thể vào ngày 22 tháng 08, phụng vụ lễ nhớ, Lễ Đức Maria nữ vương được Đức Piô XII thiết lập năm 1955 vào ngày 31 tháng 5, nay chuyển sang tám ngày sau lễ Đức Mẹ Lên Trời để nhấn mạnh hơn dây liên lạc giữa tư cách Nữ vương của Đức Trinh Nữ với việc thân xác Người được gọi về Trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Đức Trinh nữ Vô nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tỳ vết tội nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời trần gian, đã được đưa cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm Nữ hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với Con Mình hơn” (Vatican II, GH. 59).

Ngay từ thế kỷ thứ IV, ảnh tượng đã thường biểu thị bên cạnh Đức Kitô Pantocrator (Đức Kitô uy nghiêm) hình ảnh của Mẹ Người mà từ trung cổ người ta đã gọi là Nữ vương. Chẳng hạn nhiều ca vãn rất cổ ca tụng Người là nữ hoàng như: Salve Regina, Regina coeli, Ave Regina coelorum...cũng như các mầu nhiệm trong chuỗi Mân côi và trong kinh cầu Đức Bà Lorette.

Việc thiết lập lễ này là theo lời thỉnh cầu của các Đại hội Thánh Mẫu ở Lyon (1900), Fribourg (1902), Einsiedeln (1906), nhưng nhất là sau việc Đức Piô lập lễ Chúa Kitô Vua năm 1925. Sau hết, ngày 11 tháng 10 năm 1954, nhân kỷ niệm trăm năm tuyên bố tín điều vô nhiễm nguyên tội, Đức Piô XII đã thiết lập lễ Đức Maria Nữ vương, nêu lên các lý do lịch sử và thần học trong thông điệp Ad coeli Reginam. Các bản văn phụng vụ chọn nhân lễ Đức Maria Nữ vương năm 1955 nêu bật chân lý sau đây mà Tông huấn Marialis cultus (số 6) cũng sẽ nhấn mạnh: “Đức Maria ngồi bên cạnh Vua muôn đời, rạng rỡ trong tư cách Nữ hoàng và khẩn cầu cho ta trong tư cách bà mẹ”. Cũng vậy, điệp ca Maguificat nhắc lại rằng Đức Maria “Cùng với Đức Kitô thống trị muôn đời”.

Số 29 (LĐ). Đức Trinh nữ diễm phúc là một người nữ phi thường bởi đức tin; ngài là một môn đệ quy tụ nơi mình những chân lý đức tin; Ngài là người Mẹ che chở và bảo vệ đức tin của những người con, cách đặc biệt là những người Thừa Sai Đức Tin của Mẹ.

Số 30 (LĐ). Đức Maria là môn đệ hội tụ nơi mình các tín điều của đức tin. Đức Trinh nữ diễm phúc “từ khi bước vào lịch sử cứu độ - như lời Công đồng Vatican II chỉ dạy – quy tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin”.

Số 31 (LĐ). Đức Maria, trên đường đi thăm bà Êlizabeth, là người loan báo Tin mừng và Thừa sai tiên khởi. Mẹ hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, kiểu mẫu cho đời tu chúng ta, “tận hiến hoàn toàn như một nữ tỳ của Chúa cho ngôi vị và công trình của Con Ngài”. Nơi Mẹ, chúng ta hiểu sâu hơn về đời tu và tìm thấy dấu chỉ chắc chắn về niềm hy vọng của chúng ta.

3. Lòng sùng kính Đức Maria:

Trong linh đạo số 31 cũng nói đến mối liên hệ thiết yếu giữa Mẹ Chúa Giêsu và chức linh mục thừa tác Con Mẹ ghi dấu lòng sùng mộ Đức Maria và lãnh vực thiết yếu trong hoạt động chúng ta, đó là trợ giúp các linh mục.

Mục đích chính yếu của lòng sùng kính là khao khát phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Nên lòng sùng kính Đức Maria nhằm noi gương Đức Maria để phụng sự Thiên Chúa cách hữu hiệu hơn. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa nên không ai có thể hiểu, tôn thờ và dõi theo Chúa bằng Mẹ. Do đó, trong niềm yêu mến chúng ta chạy đến xin Mẹ che chở, trung thành kêu cầu Mẹ giúp đỡ và dạy cho biết yêu mến Thiên Chúa quả là điều chính đáng. Ngày nay, muôn người nhiệt tâm vẫn thành kính tôn sùng và noi gương Mẹ như lời Mẹ đã tiên báo trong bài Magnificat: Muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc. Lòng sùng kính Đức Maria không hệ tại ở tình cảm chóng qua, cũng không phải do sự cả tin nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến, noi gương các nhân đức của người[1]. Nhờ việc noi gương Đức Maria, chúng ta có được tinh thần phụng sự Chúa và phục vụ anh em đồng loại trong tình mến Chúa – yêu người.

Lòng sùng kính Đức Maria của chúng ta hoàn toàn có cơ sở dựa trên nền tảng Thánh mẫu học của Đức hồng y Berulle tuyên nhận: Sự hợp nhất bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu và Đức Maria. Do đó, khi chúng ta nói về Đức Maria là chúng ta nói về Chúa, vì sự sống của Chúa Giêsu trong Đức Maria là sự sống trọn hảo tuyệt vời. Nên cách tỏ lòng kính mến Mẹ tốt nhất là chiêm ngắm đời sống Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại trong Đức Maria, bằng yêu mến Người và tha thiết với các linh hồn.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, xin hướng dẫn chúng con, những môn đệ kém tin nhận ra dung mạo đích thực của Chúa Kitô Phục sinh nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày, để bình an của Ngài luôn hiện diện trong đời tu của chúng con. Xin dạy chúng con biết thưa “xin vâng”, để dấn thân phục vụ như một chứng tá trung thành với những nguyên tắc đời tu: chừng mực – điều độ trong nếp sống, đứng đắn – khiêm hạ khi tiếp xúc với mọi người, chín chắc – tiết độ khi nói năng, đơn sơ – nhiệm nhặt trong việc sử dụng tiện nghi vật chất. Không kêu ca than trách, chỉ trích, kết án ai, không đòi nhưng lo chu toàn bổn phận cách âm thầm của một chứng tá trung thành với Chúa và Mẹ Maria. Amen.

 

 

[1] Công đồng Vatican II, Lumen Gentium số 67.