Đức Mẹ

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Viết về Mẹ,nói về Mẹ sẽ không bao giờ cạn vơi ý tưởng,sẽ không bao giờ ngập ngừng,miễn cưỡng. Mẹ trần thế là niềm an ủi cho cuộc đời của con người gian trần.