Đức Mẹ

16 Tuyệt Tác Về Đức Mẹ Trong Nghệ Thuật

16 Tuyệt Tác Về Đức Mẹ Trong Nghệ Thuật

Tháng 5 là tháng về Đức Mẹ Maria. Trên khắp thế giới, các Ki-tô hữu ca ngợi và nhớ về Đức Trinh Nữ bằng cách cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, trang trí các bức tượng với hoa.