Đức Mẹ

Ngày 07 tháng 10: Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 07 tháng 10: Đức Mẹ Mân Côi

Nói về Mẹ Maria qua tràng chuỗi mân côi,nhân loại đang sống trong lòng tin sẽ không bao giờ có thể phủ nhận được con đường Mẹ dậy mọi người đi với ba mầu nhiệm:Nhập thể, Ðau khổ và Phục sinh