Đức Mẹ

Ngày 31 tháng 05: Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Ngày 31 tháng 05: Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Ngày lễ này đã được Đức Urban VI thiết lập vào năm 1389, vào khoảng thời gian giữa lễ Truyền Tin và lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, phù hợp với những chi tiết Phúc Âm.