Fatima: Trực Tiếp Thánh Lễ Tuyên Phong Hai Tân Hiển Thánh Phanxicô Và Giaxinta tại Fatima

Vào lúc 15h45 giờ Việt Nam

tructiep.jpg