Ghi Chép Từ Tổng Tu Nghị Lần VII - 1

Ngày 04/09/2017

Ngày Tổng tu nghị lần 7 đã bắt đầu với thánh lễ đồng tế (thánh lễ tạ ơn Chúa Thánh Thần) vào lúc 07g30. Cha Jesùs M. Palacìos, CMF, đại diện giám mục, chủ tọa Tổng tu nghị đã chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, ngài đã gợi nhớ với các nghị phụ về tình huống sợ hãi của các tông đồ sau khi Chúa phục sinh, vốn đã thay đổi và ngày lễ Ngũ tuần với sự can thiệp quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mỗi đặc sủng là một ân huệ của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội và vì thế Ngài can thiệp rất mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa đặc sủng đó. Đức Maria là người đã đồng hành với giáo hội non trẻ trong nhà tiệc ly và trong sứ mạng của giáo hội vẫn đồng hành với mọi cộng đoàn tông đồ, vì thế cũng đồng hành với những người Thừa Sai Đức Tin. Ngài thúc giục các nghị phụ hãy chuyên tâm cầu nguyện, cả riêng tư lẫn cộng đoàn, và do đó cộng tác với Chúa Thánh Thần để cử hành một Tổng tu nghị đạt được hoa trái.

Diễn tiến của ngày làm việc:

- Phiên họp đầu tiên của Tổng tu nghị lần 7 bắt đầu bằng lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần: Vieni Creator và cầu xin Mẹ diễm phúc qua bài hát: Salve Regina

- Cha bề trên tổng quyền Aldo Sperolini giới thiệu cha chủ tọa Tổng tu nghị

- Đọc điều lệ Tổng tu nghị và sự chấp thuận điều lệ của Tổng tu nghị

- Các nghị phụ tuyên thệ (sẽ nhận chức nếu trúng cử) và giữ bí mật

- Công bố khai mạc Tổng tu nghị

- Bầu ban kiểm phiếu (Fr. Celso Yu & Fr. Stefano Tangun)

- Bầu thư ký Tổng tu nghị theo giáo luật (Fr. Domenico Borge)

- Bổ nhiệm người điều hành Tổng tu nghị (Fr. Thomas Edassery)

- Thiết lập các ủy ban

- Thông qua thời khóa biểu chung của Tổng tu nghị

- Công bố thư của cha Don Antonio Panfili, đại diện giám mục đặc trách văn phòng Bộ thánh hiến, giáo hạt Roma, bày tỏ sự cảm kích Tổng tu nghị và cầu chúc mọi điều thành công.