Ghi Chép Từ Tổng Tu Nghị Lần VII - 2

Ngày 05/09/2017

Ngày thứ hai của Tổng tu nghị lần VII được bắt đầu bằng thánh lễ lúc 07g30, do cha Aldo Sperolini chủ tế. Ngài trích dẫn các bài đọc để làm nổi bật và sự khác biệt của hai từ khóa: quyền bình và chuyên quyền. Quyền bính của Đức Giêsu đến từ trên cao bởi Ngài là Thiên Chúa và vì thế Ngài sử dụng quyền bính để đối diện với những vấn đề cụ thể. Tuy nhiên Ngài có uy quyền (kiên quyết nhưng yêu thương và trìu mến) trong hầu hết mọi tình huống bởi vì Ngài hoàn toàn là con người, lớn lên, định hình bản thân qua những kinh nghiệm gian khổ của đời người. Ơn gọi của chúng ta là trở thành quyền bính và Thiên Chúa nhào nặn chúng ta như người thợ gốm nhào nặn chiếc bình. Tiến trình này nhiều lúc có thể đau đớn, giống như đối với chúng ta là những người đang trải qua tiến trình canh tân Dòng. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta đã đi đến giai đoạn này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khi biết rằng có nhiều Dòng phải trải qua nhiều năm để canh tân. Đối với chúng ta, phải mất 10 năm để gặp được cha Palacìos va cha Montan là những người có thể đồng hành với chúng ta trên lộ trình canh tân, và một khi đã gặp được, chỉ mất vài năm. Ngài thúc giục mọi người cộng tác vào công việc canh tân và tiến tới sau kỳ Tổng tu nghị qua việc đưa vào thực hành những văn kiện sẽ được chấp thuận.

Các phiên họp của ngày làm việc được triển khai như sau:

- Phiên họp đầu tiên bắt đầu bằng lời cầu khẩn Chúa Ba Ngôi và cầu xin với Đức Maria là Nữ Vương của những người tuyên xưng đức tin.

- Lịch trình chính của ngày làm việc là phần trình bày về “Báo cáo chung về tình trạng Dòng” và phần trình bày “Báo cáo chung về gia sản và kinh tế” do ban điều hành tổng đảm nhận. Phần báo cáo diễn ra trong các phiên họp buổi sáng do các thành viên ban điều hành tổng trình bày ở các đề tài khác nhau, do đó diễn tả nỗ lực tổng hợp của họ trong việc phác thảo bản báo cáo dựa trên các bản báo cáo của các đơn vị Tỉnh/ Phụ tỉnh của dòng.

- Buổi chiều, trong phiên họp đầu tiên, ba ủy ban gồm 5 thành viên đã được thiết lập để nghiên cứu “Bản báo cáo chung về tình trạng Dòng” và nêu quan điểm của họ về bản báo cáo.

- Một ủy ban khác cũng được thiết lập gồm năm thành viên để phân tích và nghiên cứu “Bản báo cáo về gia sản và kinh tế chung” và nêu ý kiến về bản báo cáo; Các thành viên bao gồm: Fr. Ricardo Basquinez, Fr. Maria Joji Rai, Fr. Damiano Soe, Fr. Michelangelo Costa e Fr. Joseph Trong Quang.

- Các ủy ban đã làm việc đến tận khuya để có thể tổng kết các phiên họp vào lúc 11g00 trưa ngày hôm sau, với phần trình bày những khám phá của các ủy ban

- Vì thế, một ngày làm việc sôi nổi với phần trình bày, phân tích và nghiên cứu đã kết thúc.

Chúng tôi cậy nhờ lời cầu nguyện của anh em cho sự thành công của Tổng tu nghị.