Ghi Chép Từ Tổng Tu Nghị Lần VII - 4

Ngày 07/09/2017

Ngày 07/09/2017 bắt đầu bằng giờ cầu nguyện và cử hành thánh lễ do cha Manuel Solofa chủ tế. Bài giảng dựa trên Tin mừng của ngày tường thuật lại kinh nghiệm mẻ cá lạ lùng của thánh Phêrô nhờ việc tuân theo hướng dẫn của Đức Giêsu. Trước hết, Đức Giêsu đòi hỏi chiếc thuyền của Phêrô như bất cứ người nào cũng sẽ đòi hỏi, về phần Phêrô đáp trả mau mắn. Sau đó ông theo hướng dẫn của Đức Giêsu theo cách thức rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với sự thành thạo chuyên môn của một ngư phủ. Kết quả hành vi đức tin này là một mẻ cá lớn! Trên thực tế Đức Giêsu đã đánh bắt chính Phêrô, để làm cho ông thành người đánh lưới người. Chúng ta đồng thời trở thành cá và ngư phủ, chiên và người chăn chiên. Những người Thừa Sai Đức Tin chúng ta, như những ngư phủ, phải để Đức Giêsu sắp xếp vị trí con thuyền chúng ta để chứng kiến sự can thiệp lạ lùng của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Chiếc thuyền có thể là mỗi người, mỗi cộng đoàn, và mọi hội dòng hay chính nơi hội dòng chúng ta, chúng ta phải để Đức Giêsu tùy nghi sử dụng những chiếc thuyền của chúng ta và tuân theo những chỉ dẫn của Ngài. Như là những con cá, chúng ta phải để cho bản thân được đánh bắt ra khỏi bóng tối của tội lỗi và đưa ra khỏi đại dương của những khó khăn, để chúng ta có thể chu toàn sứ mạng tông đồ của mình theo đặc sủng đã lãnh nhận. Chính niềm tin đã nhân tính hóa Phêrô, làm cho một chuyên gia về ngư phủ phải chấp nhận với niềm tin tưởng đề nghị của Thiên Chúa để thả lưới. Chính hành vi của đức tin đã nhân tính hóa! Sứ mạng của ngư phủ là đem cá ra khỏi đại dương của những tăm tối, những rắc rối, những chọn lựa sai lầm qua việc trao ban sự an toàn của chiếc thuyền.

 

Phiên họp mở rộng bắt đầu lúc 09g30 và diễn tiến như sau:

Cha Thomas Edassery điều hành buổi họp. tất cả thành viên đều hiện diện.

Tiếp tục trao đổi các quan điểm của các nghị phụ về bản báo cáo chung về tình trạng dòng. Các đề tài thảo luận là:

 • Vâng phục giữa anh em và bề trên: Có nhiều trường hợp môt vài anh em không muốn chấp nhận thuyên chuyển và điều này làm dấy lên những bất lợi chung trong các tỉnh dòng. Là những người Thừa Sai Đức Tin đích thực, các anh em phải được chuẩn bị để luân chuyển nơi ở đến những nới được chỉ định. Việc huấn luyện sơ khởi rất quan trọng trong tiến trình này, là cần phải hình thành nơi các tu sĩ thừa sai cho sứ mạng phổ quát.

Đức vâng phục, các cha nói thêm, là điểm cốt lõi của đời tu, vì thế chúng ta nói đến vâng phục “hoàn hảo” … cho đến chết … thậm chí chết trên thập giá. Lời khấn này không phải là đề tài thảo luận vì chúng ta có những hướng dẫn cụ thể liên quan, cả trong giáo luật lẫn hiến pháp của chúng ta.

 • Cha Palacìos đề nghị phương pháp này liên quan đến vâng phục:

Khía cạnh pháp lý: Bộ giáo luật đã canh tân hiểu biết liên quan đến lời khấn quan trọng này.

Khía cạnh sư phạm: Trong suốt giai đoạn huấn luyện sơ khởi, những nền tảng vâng phục phải được dẫn dắt để đồng hành với người thừa sai trong suốt cuộc đời. nhiều lúc, chúng ta cần một nền sư phạm canh tân, khi thiếu vắng điều này, các bề trên là những người phải chịu trách nhiệm. Những cuộc sai đi làm sứ vụ, thuyên chuyển, etc. phải được đối thoại, đưa ra những chọn lựa khác nhau, kiên nhẫn lắng nghe anh em. Chúng ta cần phải thật sự thay đổi lối điều hành thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Các bề trên, sau khi đã hành động bằng lương tâm trong sángthì không phải sợ hãi nếu một anh em thừa sai đề nghị xin ra khỏi dòng.

 • Đời sống thiêng liêng phải phải chiếu trong những kế hoạch cá nhân, cộng đoàn và cấp tỉnh dòng. Phải dành nhiều thời gian cầu nguyện riêng, suy gẫm, chầu Thánh Thể, linh thao, etc. Cha Palacìos nhắc lại câu hỏi ĐHY Vallini đặt cho ngài: “Giờ đây các anh em Thừa Sai Đức Tin đã có các tài liệu của dòng nhưng họ có tuân giữ không?” Các bề trên phải tăng cường các cuộc thăm viếng theo giáo luật để quan sát đời sống thiêng liêng và huynh đệ tại các cộng đoàn và tỉnh dòng. Cha Palacìos nhắc nhở rằng việc dừng tập viện đã cho thấy một tình huống tiêu cực, bởi vì nếu tiếp tục, thì đã dẫn đến việc giải thể dòng.
 • Trong lãnh vực huấn luyện tại các tỉnh dòng, có hiện tượng thếu nhân sự để cổ võ và thăng tiến ơn gọi, và để huấn luyện các anh em thừa sai theo đặc sủng dòng. Ban điều hành tổng đã chuẩn bị một tài liệu để đối phó với vấn đề này là: Quy Chế Ơn Gọi.

Cha Manuel Solofa, Tổng quản lý, trả lời các câu hỏi của ủy ban nghiên cứu bản báo cáo về tài sản và kinh tế chung. Ngài nêu bật những điểm sau:

 • Trước hết, người chịu trách nhiệm kinh tế trong một nhà dòng không phải là vị quản lý mà là bề trên, tại cộng đoàn, tỉnh dòng, và nhà dòng. Toàn thể dòng phải có trách nhiệm hỗ trợ nhà tổng quyền, thậm chí nếu ở phương thức tối thiểu.
 • Trên thực tế, mọi tỉnh dòng có những tài khoản được chuẩn bị theo những đòi hỏi dân sự, nhưng điều này không miễn chuẩn việc báo cáo cho ban điều hành tổng.
 • Nói đến “Điểm Khởi Đầu”, cần phải bắt đầu các tình trạng tài khoản hàng tháng với các anh em thừa sai và hàng quý đối với các cộng đoàn và mỗi kỳ (6 tháng) đối với mỗi tỉnh dòng. Các bề trên ở mỗi cấp phải tổng kết những bổn phận của họ.
 • Liên quan đến việc phải làm sáng tỏ vấn đề bảo hiểm và hệ thống chăm sóc sức khỏe, câu trả lời cho vấn đề này đã được chuẩn bị trong tài liệu sẽ trình bày liên quan đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe, tuy nhiên vấn đề này là trách nhiệm của từng cá nhân các tỉnh dòng.

Phiên họp buổi sáng kết thúc lúc 12g30.

Phiên họp buổi chiều bắt đầu lúc 15g30 sau bài hát kính Đức Mẹ.

Vị chủ tọa đã thông báo với các nghị phụ chương trình tĩnh tâm vào ngày hôm sau (08/09/2017)

Để hoàn tất những giải đáp liên quan đến bản báo cáo về tài sản và kinh tế chung của dòng, cha Manuel tổng quản lý và cha Aldo bề trên tổng quyền trình bày:

 • Báo cáo về ngôi nhà mới tại Via Nulvi 11, Rome.

Sau đó cha Palacìos phản ánh một tình huống rõ ràng về sự nghèo khó của dòng. Dòng thật sự nghèo, một mặt đó là điều tốt bởi vì lịch sử cho thấy rất nhiều đan viện và tu viện đã biến mất vì thiếu đi việc tuân giữ đức nghèo, nhưng mặt khác nó lại là trở ngại cho việc thi hành sứ mạng tông đồ, hỗ trợ các cộng đoàn, huấn luyện, etc. Chúng ta phải tổ chức nghiêm túc khía cạnh kinh tế của dòng để làm vinh danh Chúa, đời sống tu trì và sứ mạng tông đồ.

 • Vị chủ tọa nhắc nhở dòng phải quan tâm đến những anh em thừa sai lứa tuổi thứ ba (già cả), là những người đã dành cả cuộc đời cho dòng và vì thế họ phải được nâng đỡ những nhu cầu hiện tại, và việc chu cấp nuôi dưỡng của họ phải có trong ngân quỹ
 • Quý cha chỉ có thể chia sẻ và đầu tư vào thị trường an toàn, minh bạch và hợp luân lý.
 • Thật không đúng khi chỉ có ban điều hành tổng tại trụ sở Roma chi trả những chi phí học hành, ăn uống và tiện nghi sinh hoạt cho các sinh viên của dòng, đối với vấn đề này các tỉnh dòng phải đóng góp phần chia sẻ của mình.

Cha Palacìos trình bày ngắn gọn cho tu nghị một phương pháp cụ thể về tài chính cho cộng đoàn:

 1. Công tác phục vụ: Các cộng đoàn phải hỗ trợ công việc cho mọi anh em thừa sai, rất tiếc là đôi khi một tu sĩ không có việc làm bởi vì anh ta không được chuẩn bị, phải vượt qua bằng thông tin cần thiết.
 2. Chia sẻ: Mọi thứ mà một anh em thừa sai kiếm được hay nhận được như là quà tặng phải đi vào ngân quỹ chung. Tình yêu dành cho dòng mà chúng ta phải vun trồng bao gồm việc chia sẻ, phân phối và trợ giúp cho những cộng đoàn nghèo hơn. Nhà dòng là gia đình đích thực của chúng ta, là nơi duy trì gắn bó với chúng ta cả đời cho đến lúc chết. Ban điều hành tổng chăm lo một số lượng đóng góp từ các tỉnh dòng tùy theo thu nhập của họ, các tỉnh dòng đối với các cộng đoàn cũng như thế. Đó là bổn phận của ban điều hành tỉnh và ban điều hành tổng, và họ phải duy trì và báo cáo ngân khoản đó.
 3. Các ân nhân: Trong quá khứ, đã có rất nhiều ân nhân, nhưng sau đó dần dần giảm sút số lượng. Chúng ta phải tạo lập một tổ chức dành cho cả hai hình thức, những cá nhân ân nhân và các cuộc quyên góp.
 4. Đầu tư: Các hoạt động phải an toàn và có luân lý.
 5. Vị tổng quản lý về các sứ mạng: Phải phát triển nhiều hơn các hoạt động.

Cha Palacìos đã trả lời một câu hỏi liên quan đến việc chia sẻ cộng đoàn, đề cập nhiều phương thế khác nhau về việc đóng góp tiền bạc và tài khoản:

 • Người thừa sai nhận lãnh trực tiếp từ ngân khoản chung, ghi sổ sách để cho thấy nó được chi tiêu như thế nào.
 • “Túi tiền”, ghi sổ sách để cho thấy nó được chi tiêu như thế nào.
 • Thẻ trả trước: Hiện đại có nghĩa trả trước một số lượng nhất định và duy trì sự phân bố cho nhà thừa sai.

Chúng ta phải thật sự sống khó nghèo bằng việc đi đến tận gốc rễ Tin mừng. vị chủ tọa nhắc nhở các nghị phụ rằng ngài đã rất muốn ngưng Tổng tu nghị nếu các báo cáo từ các tỉnh dòng không đến đúng thời hạn, và cám ơn ban điều hành tổng đã thực hiện, bởi vì đó là công việc của Chúa và Đức Mẹ. Vào thứ Sáu (08/09/2017) chúng ta sẽ dâng lên Đức Mẹ trong thánh lễ hai bản báo cáo vừa được kiểm tra.

Cùng với việc bỉ phiếu và giơ tay dồng ý với kết quả tích cực, phiên họp khoáng đã đã khép lại phần tranh luận về bản báo cáo tình trạng dòng và bản báo cáo về tài sản và kinh tế chung.

 

 

 

Fr. Jaison Francis

Fr. Joseph Sodimalla

Commission of information services,

VII General Chapter.