Gia Đình Thừa Sai Đức Tin: Thánh Lễ Cầu Cho Các Thành Viên Gia Đình TSĐT Đã Qua Đời

Vào lúc 5 giờ 00, sáng ngày 18/11/2017, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt đã cử hành thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho các thành viên trong Gia đình Thừa Sai Đức Tin (TSĐT) đã qua đời trong tháng dành kính nhớ các linh hồn.

Theo quy chế của Gia đình Thừa Sai Đức Tin (TSĐT), Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam dành thánh lễ ngày thứ hai hàng tuần để cầu nguyện cách đặc biệt cho các thành viên trong Gia đình TSĐT.

Tuy nhiên, hôm nay là dịp thuận lợi để Tỉnh Dòng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn các thành viên trong Gia đình TSĐT đã qua đời vì có sự hiện diện đông đủ của quý cha, quý thầy trong Tỉnh Dòng và một số quý vị trong Ban đại diện Gia đình TSĐT.

 

Các ân nhân đã đóng góp nhiều cho công việc nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi Thừa Sai Đức Tin, cả về vật chất và tinh thần. Vì thế, để thể hiện lòng biết ơn đối với các ngài, anh em Thừa Sai Đức Tin cần phải cầu nguyện nhiều cho các ngài được nhiều ơn lành từ Thiên Chúa, cha Antôn Hoàng Minh Thông, MF, cha linh hướng của gia đình TSĐT, chia sẻ.

Đặc biệt trong bài giảng thánh lễ hôm nay, cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm của linh hồn các ân nhân đã qua đời, để các ngài được sớm hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Nước Chúa.


Ban Truyền thông