Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Báo Tin

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

 

 BÁO TIN

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Cha Linh hướng Antôn Hoàng Minh Thông, MF
và Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam báo tin:

Bà Cố
Anna Hoàng Thị Tân

Sinh 1929
Đã được Chúa gọi về vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017
(tức ngày 25 tháng Tám năm Đinh Dậu)
gốc Giáo xứ Bình Giã 
Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Bà cụ

Têrêsa  Dương Hường Vích Chi

Nguyên Trưởng GĐTSĐT tại Cali – USA

Vừa được Chúa gọi về tại Cali

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cố Anna và bà cụ Têrêsa được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P