Gia Đình TSĐT

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Gia Đình Thừa Sai Đức Tin

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Gia Đình Thừa Sai Đức Tin

“Sự đóng góp của quý vị sẽ không rơi vào quên lãng vì nó góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo mỗi ngày thêm mở rộng để những người thợ gặt ra đi loan báo Tin Mừng. Và mỗi ngày, những người Thừa Sai Đức Tin vẫn luôn cầu nguyện và hằng tuần, hằng năm vẫn dâng lễ cầu nguyện cho quý vị.”