Giáo Hội Hoàn Vũ

Thoáng Nhìn Lại 7 Sứ Điệp Mùa Chay Của ĐTC Phanxicô

Thoáng Nhìn Lại 7 Sứ Điệp Mùa Chay Của ĐTC Phanxicô

Từ khi được bầu làm Giáo Hoàng ngày 13-3-2013 đến nay, ĐTC đã Phanxicô đã công bố 7 sứ điệp Mùa Chay, để hướng dẫn các tín hữu đặc biệt sống mùa chay thánh, với những điểm nhấn khác nhau, nhất là hoán cải và việc thực thi bác ái