Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức Phanxicô Dốc Hết Vào Ai Cập

Đức Phanxicô Dốc Hết Vào Ai Cập

Đức Phanxicô sẽ gặp Đức Thượng Phụ chính thống giáo Coptic Tawadros II, Tổng thống Ai Cập al-Sissi và giáo sĩ Al-Tayeb, Đại imam của Viện Al-Azhar.