Giáo Luật

Hỏi Và Đáp Về Giáo Luật Trong Mục Vụ Di Dân

Hỏi Và Đáp Về Giáo Luật Trong Mục Vụ Di Dân

Cư sở hay bán cư sở trong lãnh thổ của một giáo xứ đượ gọi là ”thuộc giáo xứ”; trong lãnh thổ một giáo phận, tuy không ở trong một giáo xứ, được gọi là “thuộc giáo phận”. 102 *3)