Giáo Lý

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Bài Phúc âm Ga 9,1-41 gồm 8 cuộc gặp gỡ khác nhau. Bạn có thể kể ra không? Trước câu hỏi tại sao anh bị mù từ thuở mới sinh, Đức Giêsu đã trả lời ra sao? Đọc Ga 9,1-5.