Giáo Xứ Bà Lụa: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Và Mừng Kỉ Niệm 22 Năm Linh Mục Cha Xứ

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 22 Năm Ngày Thụ Phong Linh Mục Cha Sở Giuse Phan Trọng Quang  - Cầu Nguyện Cho Quý Tân Linh Mục Và Quý Tân Phó Tế Tại Giáo Xứ Bà Lụa, Chúa Nhật, 12-12-2016

Vào Chiều Chúa Nhật III Mùa Vọng, Cộng đoàn Giáo xứ Bà Lụa hân hoan chào đón quý Đức Cha, quý tân linh mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và thân nhân xa gần đến tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày mừng kỷ niệm 22 Năm Ngày Thụ Phong Linh Mục Cha Sở Giuse Phan Trọng Quang – Cầu  Nguyện Cho Quý Tân Linh Mục Và Quý Tân Phó Tế thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Chủ tế trong thánh lễ hôm nay, cha mới Giuse Nguyễn Minh Thiên hiệp lời với quý cha mới hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân mà Chúa đã thương ban cho quý tân chức, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho Cha Giuse, Cha sở Giáo xứ Bà Lụa.

Đồng tế với quý cha mới có cha Giám tỉnh, tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam Cha Micae Hoàng Đô Đốc, cha Giám tỉnh, tỉnh dòng Philipphin, quý cha trong tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, Philipphin và Ấn Độ.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha sở Giuse Phan Trọng Quang đã có những lời chào mừng và những lời chúc tốt đẹp đến Đức Cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, quý cha Giám tỉnh, quý cha Bề trên, quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và cùng toàn thể quan khách đã đến tham dự và hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ chiều nay.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường đã nêu lên tâm tình tạ ơn và ý nghĩa, tầm quan trọng thánh chức linh mục: “Chiều nay, chúng ta qui tụ nơi đây để cùng với cha Giuse Phan Trọng Quang cùng 7 tân linh mục và 2 thầy phó tế thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, chúng ta dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân linh mục mà Chúa đã ban cho các ngài. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau dâng lời tạ về hồng ân linh mục nói riêng và chức thánh nói chung. Tuy là ơn Chúa ban nhưng không cho một số người, nhưng là vì ích lợi tất cả mọi người. Vậy, trong tất cả những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho nhân loại thì thiên chức linh mục là cao cả nhất, bởi vì chỉ có linh mục mới hiện tại hóa hy lễ thập giá của Đức Kitô xưa kia; chỉ có linh mục mới làm cho bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Kitô… qua việc các ngài cử hành các nghi lễ phụng vụ toàn thể dân Chúa được đón nhận được nhiều phúc lành đến từ chính Thiên Chúa…vì thế không ai làm linh mục cho chính mình mà làm cho tất cả mọi người và vì mọi người, chính vì điều này linh mục không còn sống cho chính mình nữa mà sống cho Thiên Chúa,… xin cho ngày lễ tạ ơn hôm nay luôn nhắc nhớ mọi người chúng ta luôn cầu nguyện cho các ngài trung thành bước theo Đức Kitô, trong đời sống thánh hiến… ”.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Phêrô Nguyễn Hữu Phước, trưởng ban thường vụ Hội Đồng Giáo xứ, đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ có những tâm tình tạ ơn và ghi ơn Đức Cha Phêrô, quý tân linh mục, quý tân phó tế, và cha sở Giuse. Với những cánh hoa tươi thắm và món quà đượm thắm tình yêu mến và kính phục.

Thánh lễ kết thúc với lời ca “xin dâng lời cám tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến…” đó như là những tâm tình sâu lắng của cộng đoàn Giáo xứ Bà Lụa dâng lên Thiên

Chúa. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đến giờ khai tiệc, Đức Cha Giuse, vị chủ chăn của Giáo phận cũng đến chia sẻ niềm vui với cha sở Giuse, quý tân linh mục, quý tân phó tế và cộng đoàn.

Truyền Thông Gx. Bà Lụa