Giáo Xứ Dầu Tiếng – Gp. Phú Cường: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Thượng Kèo Xây Dựng Thánh Đường Giáo Xứ

“Chúng ta cùng cu nguyn cho vic thượng kèo din ra tt đp. Đ trong tương lai, ngôi Thánh đường này s là nơi đ dân Chúa cùng nhau quy t li tôn vinh Thiên Chúa, xây dng tình yêu và kiến to hòa bình.”

Đó là những tâm tình mà Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, nhắn gửi đến toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Dầu Tiếng trong nghi thức thượng kèo xây dựng thánh đường Giáo xứ.

Sau những ngày tháng thi công vất vả, hôm nay, cùng hòa trong niềm hân hoan của ngày lễ Chúa Hiển Linh, Giáo xứ Dầu Tiếng đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua Thánh lễ và nghi thức thượng kèo xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo xứ.

Đúng 9g00’, đoàn đồng tế đã bắt đầu di chuyển từ nhà xứ sang khuôn viên ngôi Thánh đường đang xây dựng, Đức Cha Phêrô đã chủ sự nghi thức thượng kèo và ngài cầu chúc cho mọi sự diễn ra tốt đẹp trong tiến trình xây dựng.

Kết thúc nghi thức thượng kèo, đoàn đồng tế cùng di chuyển sang ngôi thánh đường đang được sử dụng tạm của Giáo xứ để cùng dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF, đã nói lên tâm tình tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha, cùng toàn thể mọi người đã cầu nguyện cho việc xây dựng được diễn ra tốt đẹp. Ngài cũng mượn những giây phút này để chúc mừng Đức Cha Phêrô nhân dịp 18 năm Thụ phong Giám mục, 52 năm lãnh nhận sứ vụ Linh mục và mừng thọ 80 năm làm con Chúa.

Sau đó, Thánh lễ được bắt đầu bằng Kinh Vinh Danh. Đức Cha Phêrô chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có Cha Micae Hoàng Đô Đốc, MF – Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa sai Đức Tin Việt Nam – Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF, Cha phó xứ Matthêu Nguyễn Thanh yên, MF, và quý Cha trong hạt Bến Cát.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng hướng đến ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, ngày lễ Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, và ngài mời gọi mỗi người cũng phải kiến thiết con người của mình để sống xứng đáng là con cái Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô cùng kêu gọi mọi người ý thức hơn nữa về đời sống đạo của mình. Đời sống của mỗi người phải là một ánh sao dẫn lối soi đường cho những người chưa nhận biết Chúa. Ngài cũng mời gọi mọi người cùng chung tay trong việc xây dựng ngôi Thánh đường giáo xứ để nơi đây thực sự trở thành nơi ươm mầm cho tình yêu, lòng nhân ái trước một xã hội đầy biến động như hiện nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã thay lời cho cộng đoàn nói lên những tâm tình tri ân cũng như những tình cảm mà quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Quý vị đại diện Chính quyền, Quý vị Chức sắc Tôn giáo bạn và toàn thể mọi người đã dâng những lời cầu nguyện cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giáo xứ trong tiến trình xây dựng.

Thánh lễ kết thúc lúc 10h30’, những tâm tình tri ân, tạ ơn đó được cả cộng đoàn gói gọn trong những lời ca “Con s ca ngi lòng thương xót Chúa muôn muôn đi”. Qua những giây phút linh thánh của Thánh lễ, mọi người đều cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa đã ban xuống trên giáo xứ. Sau đó, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên nhà xứ.

 

Giáo xứ Dầu Tiếng đang trong tiến trình xây dựng

Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF, đón tiếp Đức Cha

Đoàn rước

Đức Cha Phêrô chủ sự nghi thức Thượng Kèo

Khung cảnh bên trong Thánh đường đang xây dựng

Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, MF, có đôi lời chào đón mọi người và chúc Mừng Đức Cha

Bài đọc 1

Bài đọc 2

 Công bố Tin Mừng

Quý Cha Đồng tế

Hiệp lễ

Ca đoàn Giáo xứ

Ông Chủ tịch HĐMV Giáo xứ Cám ơn

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ

Đức Cha chụp hình lưu niệm với Quý Cha

Đức Cha và Cha chánh xứ chụp hình lưu niệm với Quý vị Chính quyền và Chức sắc tôn giáo bạn

Đức Cha chụp hình lưu niệm với Ca Đoàn Giáo xứ

 

Bài và hình: Giuse Vũ Duy An