Nhân dịp Mừng Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11/2016), Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo Phận Vinh đã đến Giáo xứ Hậu Thành chủ sự Thánh Lễ với nghi thức Ban Các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo cho 10 anh chị em Dự Tòng. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã nói : "Đây là lần đầu tiên giáo xứ Hậu Thành có được Thánh Lễ như thế này, vì 10 Dự Tòng hôm nay là những gia đình lương dân theo đạo cả nhả. Đây là niềm vui chung của Giáo Xứ Hậu Thành, của Giáo Phận Vinh và của toàn thể Hội Thánh nữa".
 
Được biết, trong 10 Dự Tòng gia nhập Đạo hôm nay, có 2 gia đình, mỗi gia đình 4 người thuộc Giáo Họ Hậu Trạch là giáo họ trực thuộc Giáo xứ Hậu Thành. 
Giáo xứ Hậu Thành có 4 giáo họ: Giáo họ Hậu Thành, Hậu Trạch, Trung Thành và Nguyệt Lãng. Trong đó Giáo họ Hậu Trạch cách nhà xứ khoảng 6 km, với khoảng 600 nhân danh. Tại đây đã có các chứng nhân anh hùng Tử Đại với 5 bộ hài cốt còn đang được lưu giữ tại giáo họ. Đúng như lời của một bài Thánh Ca: "Máu Các Thánh Tử Đạo, làm trổ sinh nhiều hoa trái đức tin"
 
Kết thúc thánh lễ hôm nay, Đức Cha Phaolô đã nhắn nhủ với cha xứ Giuse Nguyễn Đình Cao rằng : "Hy vọng đây là lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối cùng. Tôi mong rằng sẽ còn nhiều dịp nữa Giáo xứ chúng ta tiếp tục có những thánh lễ với Các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Các Dự Tòng không phải theo đạo vì lý do Hôn Phối, nhưng vì cảm nhận được đời sống chứng nhân của những người Công Giáo, như thánh lễ hôm nay".
 
Lê Vy