Giới Trẻ

Thần Tượng Cho Cuộc Đời

Thần Tượng Cho Cuộc Đời

Thần tượng quyền lực cũng là một kiểu thần tượng như con dao hai lưỡi. Thần tượng quyền lực làm cho người ta có cảm giác như vẻ người ta đang làm chủ