Giới Trẻ

Giá Trị Đạo Đức Nơi Người Trẻ Hôm Nay

Giá Trị Đạo Đức Nơi Người Trẻ Hôm Nay

Đạo đức là thước đo thang giá trị của con người mọi thời đại. Những giá trị đạo đức không bao giờ thay đổi, có chăng là chỉ thay đổi cách nhìn về giá trị ấy. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ nơi cuộc sống hiện đại.