Gx. Bà Lụa

Liên Tu Sĩ GP Phú Cường Tĩnh Tâm Quý IV - Năm 2017

Liên Tu Sĩ GP Phú Cường Tĩnh Tâm Quý IV - Năm 2017

Đức cha Phêrô ví Đức Mẹ là “chiếc phao hy vọng” cho nhân loại. Cách riêng, đối với anh chị em tu sĩ, ngài nhấn mạnh rằng suy gẫm Kinh Mân Côi và mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, Sáng sẽ giúp mỗi người thấm nhuần tinh thần và lối sống của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Nhờ đó, noi gương Đức Mẹ, người tu sĩ có thể sống và suy nghĩ như Đức Kitô. Đó cũng chính là lời loan báo sống động của người tu sĩ giữa đời thường.